Hyppää sisältöön

Sosiaaliturvakomitean välimietintö julkaistu

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 16.3.2023 14.00
Tiedote

Sosiaaliturvakomitean välimietintö on julkaistu torstaina 16.3.2023. Välimietintö sisältää 31 ehdotusta tuleville hallituksille sosiaaliturvan uudistamiseksi sekä linjaukset komitean toisen kauden työlle.

Välimietinnön ensimmäiset luvut kuvaavat uudistuksen tavoitteita, etenemistä ja sosiaaliturvajärjestelmän tunnistettuja ongelmakokonaisuuksia, sosiaaliturvajärjestelmän rakennetta sekä uudistuksen oikeudellisia ja taloudellisia reunaehtoja. Luvussa 4 käsitellään sosiaaliturvan vaihtoehtoisten järjestämistapojen selvityksen tuloksia.

Välimietinnön luvut 5 ja 6 sisältävät komitean 31 ehdotusta tuleville hallituksille sosiaaliturvan uudistamiseksi sekä linjaukset komitean toisen kauden työlle.

Ehdotukset koskevat mm. lasten ja perheiden sosiaaliturvaa, työkykyyn ja työkyvyttömyyteen liittyviä etuuksia, työttömyysturvaa, opiskelua ja osaamisen kehittämistä, asumisen tukia, toimeentulotukea, etuus- ja palvelupolkuja sekä sosiaaliturvan toimeenpanoa ja digitalisaatiota. Komitea esittää seuraavalle hallitukselle syyperusteisten perusturvaetuuksien yhtenäistämistä ja yhdistämistä ansioturva huomioiden.

Välimietinnön liitteinä ovat kahden sosiaaliturvakomitean jäsenen eriävät mielipiteet sekä pysyvien asiantuntijoiden lausuntoja.

Sosiaaliturvakomitean ensimmäisen kauden työn kokoava välimietintö hyväksyttiin sosiaaliturvakomitean kokouksessa 30.1.2023.

Ruotsinkielinen välimietintö julkaistaan 24.03.2023 sosiaali- ja terveysministeriön verkkosivuilla.

Lausuntokierros välimietinnöstä käynnistyy 24.3.2023.

Sosiaaliturvakomitean työ jatkuu seuraavalla vaalikaudella

Valtioneuvosto asetti 19.3.2020 parlamentaarisen sosiaaliturvakomitean valmistelemaan sosiaaliturvauudistusta kahden eduskuntakauden kestävälle toimikaudelle. Komiteatyön tavoitteena on sosiaaliturvan rakenteellinen ja toiminnallinen kehittäminen pitkällä aikavälillä. Seuraavalla eduskuntakaudella komitea asetetaan uudelleen valtioneuvoston päätöksellä ja sen toimikausi jatkuu tulevan hallituksen päätöksen mukaisesti.


Lisätietoja

sosiaaliturvakomitean puheenjohtaja, tutkimusprofessori Pasi Moisio, p. 029 524 7228, [email protected]
sosiaaliturvakomitean 2. varapuheenjohtaja, osastopäällikkö Liisa Siika-aho, p. 0295 163 085, [email protected]
sosiaaliturvakomitean 3. varapuheenjohtaja, johtaja Essi Rentola, p. 0295 163 155, [email protected]
viestintäasiantuntija Anna Työrinoja, p. 0295 163 615, [email protected]