Hyppää sisältöön

Sosiaaliturvaministeri Sanni Grahn-Laasonen WHO:n yleiskokoukseen Geneveen

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 27.5.2024 12.58
Tiedote

Maailman terveysjärjestö WHO:n 77. yleiskokous järjestetään 27.5 – 1.6. 2024 Genevessä. Kyseessä on yksi järjestön merkittävimmistä yleiskokouksista vuosiin. Suomen edustajana kokoukseen osallistuu sosiaaliturvaministeri Sanni Grahn-Laasonen.

Kokouksessa hyväksytään WHO:n työohjelma vuosille 2025-2028. Uuden työohjelman merkitystä ovat kasvattaneet globaalin terveyden kentässä tapahtuneet muutokset ja päällekkäiset kriisit, kuten koronapandemia, Venäjän laiton hyökkäyssota Ukrainaan, Gazan humanitaarinen kriisi ja kasvaneet geopoliittiset jännitteet sekä ilmastokriisi.  

“WHO:lla ja sen 194 jäsenmaalla on merkittävä rooli globaalien terveyskysymysten ratkojana erityisesti tässä maailmantilanteessa. Suomi arvostaa WHO:n tekemää työtä ja sitoutumista globaalin terveyden tavoitteiden saavuttamiseen”, sanoo Grahn-Laasonen. 

Kokouksessa tehtävillä päätöksillä pyritään tukemaan terveysjärjestelmien kestävyyttä ja oikeutta terveyteen kaikille. Suomelle erityisen tärkeää on edistää sukupuolten tasa-arvoa ja naisten oikeuksien huomioonottamista läpileikkaavasti terveyteen ja hyvinvointiin liittyvissä asioissa. 

“Naiset kantavat usein kriiseissä suurimman taakan sekä perheistä että terveydenhuollosta. On tärkeää tunnustaa naisten rooli kriisien selättäjinä sekä yhteiskuntien kestävyyden ja sosiaalisen yhteenkuuluvuuden vahvistajina”, sanoo ministeri Grahn-Laasonen.

Neuvottelut pandemiasopimuksesta sekä kansainvälisen terveyssäännöstön muutoksista 

Maailman terveysjärjestö WHO:n jäsenmaat ovat neuvotelleet kahden vuoden ajan uudesta pandemiasopimuksesta sekä kansainvälisen terveyssäännöstön muutoksista. Molempien neuvotteluiden tavoitteena on vahvistaa kansainvälistä yhteistyötä ja kansallista varautumista pandemioihin ja muihin terveysuhkiin. Pandemiat ja muut laajat terveyshätätilanteet eivät tunne rajoja, jonka vuoksi Suomikin pitää kansainvälistä yhteistyötä olennaisen tärkeänä niiden torjunnassa.

Tavoitteena on ollut, että sekä pandemiasopimuksen että IHR:n muutosten neuvottelut saataisiin päätökseen siten, että ne voitaisiin hyväksyä WHO:n yleiskokouksessa toukokuussa 2024. Neuvotteluja ei kuitenkaan olla saatu valmiiksi määräajassa ja mahdollisesta jatkosta prosesseille päätetään yleiskokouksessa. Kansainvälisten sopimusten osalta tämä ei ole mitenkään tavatonta. Neuvottelut voivat jatkua yleiskokouksen jälkeen kokonaisuudessaan tai joidenkin kokonaisuuksien osalta.

Yleiskokouksessa keskustellaan talouden roolista terveyden edistämisessä

Kokouksessa on omana asiakohtanaan Suomen edistämä päätöslauselma “Economics of Health for All”. Suomi on pitkäjänteisesti edistänyt talouden näkökulmaa kansainvälisesti, yhteistyössä muun muassa WHO:n kanssa. WHO vie aktiivisesti eteenpäin keskustelua talouden roolista ihmisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä, osana universaalin terveyskattavuuden ja kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamista. Yleiskokouksessa keskustellaan laajemminkin aiheesta. Suomi järjestää WHO:n yleiskokouksen yhteydessä päätöslauselman toimeenpanoa edistävän sivutapahtuman yhdessä Belgian ja Arabiemiraattien kanssa tiistaina 28.5. 

“Terveysjärjestelmien kestävyys on koetuksella, ja olemme jäljessä Agenda2030:n tavoitteiden saavuttamisessa. Meidän on toimittava rohkeasti suojellaksemme ja edistääksemme väestömme terveyttä ja hyvinvointia. Oikeus terveyteen kuuluu kaikille”, sanoo ministeri Grahn-Laasonen.

WHO julkaisi toukokuun alussa Bulletin-julkaisusarjan teemanumeron, joka keskittyy talouden rooliin terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä. Teemanumerossa WHO:n pääjohtaja Tedros ja pääministeri Orpo kirjoittavat, että tarvittaisiin uusia tapoja mallintaa talouden, terveyden ja hyvinvoinnin keskinäisiä vaikutuksia.  


Lisätietoja:

Ministerin erityisavustaja Eemil Nuuttila, p. 0295163603
Kansainvälisten asiain neuvos Outi Kuivasniemi, p. 0295 163 117
Erityisasiantuntija Annika Launiala, p. 0295 163 053
Sähköpostiosoitteet muotoa [email protected]