Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvosto etusivu

Sote-neuvottelukunta keskusteli kokouksessaan uuden hallitusohjelman toimeenpanon vaikutuksista hyvinvointialueille

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 28.9.2023 12.49
Uutinen

Sosiaali- ja terveydenhuollon neuvottelukunnan 28. syyskuuta pidetyssä kokouksessa käytiin läpi mm. hallitusohjelman toimeenpanon vaikutuksia neuvottelukunnan työsuunnitelmaan sekä vuoden alussa toimintansa aloittaneiden hyvinvointialueiden työhön.

Hallitusohjelmasta nousevia teemoja ovat mm. sosiaali- ja terveyspalvelujen kansallinen palvelureformi sekä hyvinvointialueiden yhtenäiseen ohjaukseen liittyvät kirjaukset. Hallitusohjelma otetaan huomioon myös päivitettäessä sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallisia tavoitteita vuosille 2023–2026.

Hyvinvointialueiden ohjauksesta vastaavat ministeriöt käynnistävät syksyn neuvottelukierroksen kaikkien hyvinvointialueiden kanssa lokakuussa. Neuvotteluissa käydään kunkin alueen kanssa läpi hallitusohjelman linjaukset, käynnistyvä palvelureformi ja alueiden tilanne, kuten alueen muutos- ja uudistusohjelma. Neuvottelujen perusteella alueille voidaan antaa toimenpidesuosituksia ja sovitaan yhdessä jatkotoimista.

Syksyllä käydään myös neuvottelut yhteistyöalueiden kanssa. Niissä keskitytään yhteistyösopimukseen, jonka samaan yhteistyöalueeseen kuuluvat hyvinvointialueet ovat laatineet tai laatimassa. Yhteistyösopimuksessa on sovittu muun muassa hyvinvointialueiden välisestä työnjaosta. Yhteistyöalueita on viisi, ja jokaisella on yksi yliopistollinen sairaala. 

Sote-neuvottelukunnan alaisista jaostoista työnsä ovat jo aiemmin aloittaneet digitalisaatio ja tiedonhallinnan -jaosto sekä valmius ja varautuminen -jaosto. Uutena ryhmänä aloittaa ennakointi, arviointi ja kehittäminen -jaosto. Sen tehtävä on tukea neuvottelukuntaa seuraamaan, arvioimaan ja ennakoimaan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmän toimivuutta ja kehittämistarpeita. Jaosto on pitänyt syyskuun puolivälissä ensimmäisen järjestäytymiskokouksensa. Jaosto sai neuvottelukunnalta valtuutuksen tehdä ehdotukset sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallisten tavoitteiden päivittämiseksi vuosille 2023–2026. Neuvottelukunta käsittelee ehdotuksia joulukuun kokouksessaan.

Neuvottelukunnan jäsenet saivat katsauksen kahden vastikään käynnistyneen valtakunnallisen erillisselvityksen sisällöistä ja etenemisestä. Selvitykset koskevat sosiaalihuollon ns. porrasteisuutta sekä erikoissairaanhoidon sairaaloiden ja päivystysten porrasteisuutta.

Hyvinvointialueiden ohjausta kehitetään hallitusohjelman mukaisesti

Sote-neuvottelukunnan kokouksessa kuultiin lisäksi valtiovarainministeriön vetämän hyvinvointialuetalouden ja -hallinnon neuvottelukunnan tilannekatsaus. 

Syksyn 2023 aikana valtiovarainministeriö valmistelee hallituksen esityksen hyvinvointialueiden ohjauksen yhteensovittamiseen, toimivaltoihin sekä tarvittaessa myös muihin hyvinvointialueiden ohjauksen muutostarpeisiin liittyvistä säädösmuutoksista. Valtiovarainministeriön on tarkoitus lisäksi valmistella esitys ministeriöiden välisistä ohjauksen johtamiseen ja yhteensovittamiseen liittyvistä rakenteista sekä johtamis- ja toimintatavoista. 

Neljä kertaa vuodessa kokoontuvan sote-neuvottelukunnan puheenjohtajana toimii kansliapäällikkö Veli-Mikko Niemi ja varapuheenjohtajana ylijohtaja Kari Hakari sosiaali- ja terveysministeriöstä. Seuraava kokous pidetään 14. joulukuuta.

Lisätietoja:

kansliapäällikkö Veli-Mikko Niemi, STM, p. 0295 163 425
osastopäällikkö Kari Hakari, STM, p. 0295 163 642

 
Sivun alkuun