Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvosto etusivu

STM pyytää lausuntoja sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelyä koskevasta lakiluonnoksesta

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 24.1.2022 14.28
Tiedote 19/2022

Uusi asiakastietojen käsittelyä koskeva laki kokoaisi yhteen sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelyä koskevat säädökset eli tietosuojaa, asiakirjojen käsittelyä, valtakunnallisia tietojärjestelmäpalveluita sekä tiedonhallinnan ohjausta koskevat säädökset.

Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan säädöspohja muodostaisi näin selkeän ja yhdenmukaisen sekä kattavan kokonaisuuden, joka vastaisi perustuslain ja Euroopan yleisen tietosuoja-asetuksen vaatimuksia sekä tukisi sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmän ja palveluiden kehittämistä sekä sosiaali- ja terveydenhuollon integraatiota.

Ehdotus uudeksi laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä sisältää säädökset muun muassa sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelyn edellytyksistä, salassapidosta ja asiakastietojen luovutuksesta sekä sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasasiakirjoista.

Tietojärjestelmiä koskeva sääntelyehdotus sisältää säädökset sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallisista tietojärjestelmäpalveluista ja muista sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelyssä käytettävistä tietojärjestelmistä.

Lausuntoja voi antaa 18.3.2022 asti

Lakiluonnoksesta voi antaa lausuntoja 18.3.2022 saakka.

Lisätietoja

hallitusneuvos Joni Komulainen, p. 0295 163 453, [email protected]
erityisasiantuntija Anna Kärkkäinen, p. 02951 63702, [email protected]

 
Sivun alkuun