Hyppää sisältöön

Suositus hoiva-avustajan työstä on uudistettu

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 22.5.2024 8.54
Tiedote

Hoiva-avustajan koulutusta, osaamisvaatimuksia ja tehtävänkuvaa koskeva suositus on päivitetty. Hoiva-avustajan koulutus kiinnostaa opiskelijoita, ja sen kautta on saatu alalle uutta henkilöstöä. Monet myös jatkavat opintojaan lähihoitajaksi. Hoiva-avustajat työskentelevät iäkkäiden palveluissa.

Suositus on päivitetty, jotta hoiva-avustajien koulutusvaatimuksissa voidaan huomioida sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon perusteiden uudistus, joka tulee käyttöön 1.8.2024. Lisäksi suosituksessa kuvataan muun muassa hoiva-avustajien työtehtäviä kotihoidossa sekä hoiva-avustajan roolia lääkehoidossa.

Hoiva-avustajan koulutusvaatimuksia on uudistettu

Hoiva-avustajan koulutus antaa perusosaamista hoidosta ja huolenpidosta sekä toimintakyvyn vahvistamisesta painottuen erityisesti iäkkäisiin asiakkaisiin. Se ei ole tutkinto vaan muodostuu kolmesta sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon osasta, joiden suorittaminen on edellytys hoiva-avustajan tehtävissä vakinaisesti toimiville. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon uudistumisen myötä myös hoiva-avustajien opintokokonaisuudet uudistuvat 1.8.2024 alkaen. Hoiva-avustajan välittömän asiakastyön tehtävien osaamisvaatimuksia vastaavat tutkinnon osat ovat jatkossa 

  • Asiakkaan kohtaaminen ja ohjaaminen, 
  • Hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistäminen sekä 
  • Asiakkaan toimintakyvyn vahvistaminen. 

Koulutus on yhteensä 60 opintopisteen laajuinen. Edellisten vaatimusten mukaan kouluttautuneiden hoiva-avustajien ei tarvitse kouluttautua uudelleen.

Hoiva-avustajan tehtävät kotihoidossa ja lääkehoidossa

Pääsääntöisesti hoiva-avustajia on työskennellyt ympärivuorokautisen hoidon yksiköissä. Uusi suositus kuvaa, millaisia tehtäviä hoiva-avustaja voi suorittaa myös kotihoidon kotikäynneillä. Hoiva-avustajien osaaminen voi peseytymisessä, pukeutumisessa, ruokailussa ja ulkoilussa avustamisessa soveltua myös kotihoitoon. Jos kotikäynnillä tarvitaan samanaikaisesti kahta työntekijää, heistä toinen voi joissakin tapauksissa olla myös hoiva-avustaja. Suositus korostaa vahvan perehdytyksen ja ammattihenkilöiden antaman ohjauksen merkitystä, kun työtehtäviä jaetaan hoiva-avustajille.

Suosituksessa kuvataan myös, millaisin edellytyksin hoiva-avustaja voi osallistua lääkehoidon antamiseen. Hoiva-avustajat eivät kuitenkaan pääsääntöisesti osallistu lääkehoidon toteuttamiseen.

Hoiva-avustajat ratkaisevat hoivan ja huolenpidon työvoimapulaa

Hoiva-avustajan työtehtävät välittömässä asiakastyössä liittyvät asiakkaiden perustarpeista huolehtimiseen ja niissä avustamiseen, kuten peseytymiseen, pukeutumiseen, ruokailuun, liikkumiseen, ulkoiluun sekä toimintakyvyn ylläpitämiseen ja sosiaalisen kanssakäymisen edistämiseen. Hoiva-avustajien tekemä välitön asiakastyö lasketaan henkilöstömitoitukseen ympärivuorokautisen hoidon yksiköissä. Hoiva-avustajan tehtävänkuva on luotu ratkaisemaan alan työvoimapulaa. Kun hoiva-avustajat työskentelevät avustavissa hoidon ja huolenpidon tehtävissä, tutkinnon suorittaneet ammattihenkilöt voivat keskittyä ammattiosaamista vaativiin tehtäviin. Hoiva-avustajan koulutuksen on todettu olevan myös hyvä tulokoulutus alalle.
Hyvinvointialueet valvovat alueensa iäkkäiden sote-palveluita ja kukin palveluntuottaja vastaa palveluidensa asianmukaisuudesta, mukaan lukien hoiva-avustajien työn laadusta. Työnantaja vastaa aina myös siitä, että työntekijöillä riittävä osaaminen työtehtäviinsä.

Sosiaali- ja terveysministeriö antoi ensimmäisen hoiva-avustajan tehtäviä ja koulutusta koskevan suosituksen syksyllä 2020.

Lisätietoja:

Neuvotteleva virkamies Satu Karppanen, [email protected]