Hyppää sisältöön

Suositus tupakasta ja nikotiinista vieroituksen järjestämiseen julkaistu

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 16.5.2024 9.09
Tiedote
Neljä tupakka-askia pinottuna.

Sosiaali- ja terveysministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen laatima suositus tupakasta ja nikotiinista vieroituksen järjestämiselle on julkaistu. Suositus perustuu vuonna 2022 asetetun tupakka- ja nikotiinipolitiikan työryhmän ehdotukselle ja on tarkoitettu hyvinvointialueiden käyttöön.

Sosiaali- ja terveysministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen laatima suositus tupakasta ja nikotiinista vieroituksen järjestämiselle on julkaistu. Suositus perustuu vuonna 2022 asetetun tupakka- ja nikotiinipolitiikan työryhmän ehdotukselle ja on tarkoitettu hyvinvointialueiden käyttöön.

Suositukset on ryhmitelty kuuden kokonaisuuden alle: 1) rakenteet, 2) tietojohtaminen, 3) osaamisen vahvistaminen, 4) viestintä, 5) hyvät käytännöt ja 6) erityisen tuen tarpeessa olevat. Suositukset painottuvat toiminnan järjestämiseen, tukien samalla Käypä hoito -suosituksen mukaisten menetelmien käyttöä. Suositusten avulla hyvinvointialueet pystyvät tarkistamaan ja kehittämään tapojansa järjestää tupakka- ja nikotiinivieroitusta. Niiden käyttöönotto voidaan toteuttaa asteittain.

Tupakointi on yksi merkittävimmistä uhista kansanterveydelle sekä yleisin ehkäistävissä oleva syy ennenaikaisille kuolemille. Käytön lopettamista tukemalla ja aloittamista ehkäisemällä parannetaan ihmisten hyvinvointia ja kevennetään terveydenhuollon taakkaa kustannustehokkaasti. Uutena haasteena tupakoinnin rinnalle ovat nousseet nikotiinituotteet, joiden vieroitukseen on kiinnitettävä enenevässä määrin huomiota.

Suosituksen tavoitteena on tukea ja edistää tupakkalain tavoitteen mukaista tupakka- ja nikotiinituotteiden käytön loppumista Suomessa vuoteen 2030 mennessä. Tavoitteen saavuttaminen edellyttää suunnitelmallisten ja määrätietoisten toimien jatkamista ja kehittämistä. Jo olemassa olevien toimien lisäksi tulisi ottaa käyttöön myös uusia toimenpiteitä, jotta asetettu tavoite saavutetaan. Annettu suositus tukee tupakasta ja nikotiinista vieroituksen tehostamista Suomessa.

Suositus on luettavissa sosiaali- ja terveysministeriön verkkosivuilta.

Lisätietoja

Erityisasiantuntija Reetta Honkanen, STM, puh. 029 516 3684, [email protected]
Erityisasiantuntija Tuija Ylitörmänen, THL, puh. 029 524 8507, [email protected]