Valtioneuvosto ja ministeriöt Media
Valikko
Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi
FI

Tapaturmavakuutuslainsäädännön kokonaisuudistus etenee

2.11.2010 10.52
Uutinen N5-56600

Sosiaali- ja terveysministeriössä valmisteilla oleva tapaturmavakuutuslainsäädännön kokonaisuudistus eteni yhden askeleen, kun hallitus antoi 22. lokakuuta eduskunnalle tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakuntaa koskevan lakiesityksen.

Muutoksenhakulautakunnan toimintaa koskevan sääntelyn lisäksi muutoksia on tulossa myös tapaturmavakuutusmaksujen määräytymiseen, suurvahinkojen rahoittamiseen sekä työtapaturmavakuutus- ja ammattitautilainsäädäntöön.

Kokonaisuudistuksen tarkoituksena on parantaa tapaturma-asioita ja ammattitauteja koskevan lainsäädännön rakennetta ja selkeyttä. Samalla arvioidaan, vastaako nykyinen lainsäädäntö sisällöltään työelämän muuttuneita olosuhteita.

Valitusten käsittelyyn tehokkuutta

Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnan toimintaa koskeva lakiehdotus on parhaillaan eduskunnan käsiteltävänä. Muutoksenhakulautakunnan organisointia koskeva sääntely irrotettaisiin tapaturmavakuutuslaista ja siitä säädettäisiin erillisellä lailla.

Muutoksenhakulautakunnassa otettaisiin käyttöön yhden tuomarin kokoonpano. Lautakunnan puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja voisi yksin ratkaista asioita, jotka eivät juuri vaadi oikeudellista arviointia. Näin resursseja voitaisiin keskittää vaativien asioiden käsittelyyn ja nopeutettaisiin valitusten käsittelyaikoja.

Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnan päätoiminen puheenjohtaja valittaisiin tehtäväänsä toistaiseksi, ja puheenjohtajille nimitettäisiin vain yksi yhteinen varajäsen. Tämä helpottaisi lautakunnan työn organisointia, sillä varajäsen voisi tarvittaessa toimia kaikkien puheenjohtajien sijaisena.

Muutoksia vakuutusmaksujen määräytymisperusteisiin ja suurvahinkojen rahoittamiseen

Vuoden 2012 alusta lähtien vakuutusmaksua koskevista periaatteista säädetään nykyistä laajemmin lain tasolla, ja maksuja sääntelevät yksityiskohtaiset asetustasoiset säännökset kumotaan.

Vakuutusyhtiöiden on alusta lähtien määriteltävä vakuutusmaksut siten, että ne ovat kohtuullisessa suhteessa tapaturma- ja ammattitautiriskiin sekä odotettavissa oleviin korvauskustannuksiin.

Pieniä ja keskisuuria yrityksiä kannustetaan tehokkaampaan työtapaturmien ehkäisyyn siten, että vakuutusmaksuissa on otettava huomioon ennaltaehkäisevät työturvallisuustoimet. Tämä velvoite koskee tällä hetkellä vain suuria yrityksiä.

Jo ensi vuoden alussa tulee voimaan suurvahinkojen rahoittamista koskeva muutos, jonka mukaan yhdestä vahinkotapahtumasta aiheutuvat yli 75 miljoonan euron korvauskustannukset siirretään kaikkien tapaturmavakuutusyhtiöiden yhteisesti rahoitettaviksi.

Uuden tapaturmavakuutus- ja ammattitautilain valmistelu aloitettu

Tällä hetkellä työ- ja virkasuhteessa olevien ja yrittäjien tapaturmaturvasta säädetään tapaturmavakuutuslaissa, ammattitautilaissa, ammattitautiasetuksessa ja tapaturmavakuutuksen kuntoutuslaissa. Lisäksi lainsäädännössä on eräiden erillisryhmien tapaturmaturvaa koskevaa erityislainsäädäntöä.

Lakien erillisyys vaikeuttaa osaltaan lakisääteisen tapaturmaturvan hahmottamista. Työntekoon perustuvaa tapaturmaturvaa koskevan lainsäädännön yhdistäminen samaan lakiin selkeyttäisi ja yksinkertaistaisi lainsäädäntöä.

Valmistelutyön pohjana on tapaturmavakuutus- ja ammattitautilainsäädännön uudistamista pohtineen työryhmän muistio, joka julkaistiin vuonna 2008.

Lisätietoja

Hallitusneuvos Jaakko Hannula, puh. 09 160 73883, [email protected]

 

Palaa sivun alkuun