Hyppää sisältöön

Tartuntatautilain muutoksista pyydetään lausuntoja – Tarkoituksena luopua useista säännöksistä

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 26.4.2022 11.30
Tiedote
käsienpesu

Hallituksen esitys tartuntatautilain väliaikaisista muutoksista pyydetään lausuntoja keskeisiltä toimijoilta. Useista säännöksistä on tarkoitus luopua. Voimaan jäisivät lähinnä yleiset hygieniavelvoitteet sekä mahdollisuus asettaa rajoituksia epidemiatilanteen niin vaatiessa. Lausuntoaika päättyy maanantaina 2.5. klo 16.15.

Hygieniavelvoitteilla pyritään hillitsemään koronaviruksen leviämistä yhteiskunnan avauduttua. Toissijaisena keinona kunnat ja aluehallintovirastot voisivat jatkossakin rajoittaa asiakas- ja osallistujamääriä korkean riskin toiminnoissa, jos epidemiatilanne sitä vaatisi. Myös ravintolatoimintaa voitaisiin tarvittaessa rajoittaa, ja niistä päättäisivät jatkossa valtioneuvoston sijaan kunnat ja aluehallintovirasto. 

Viimesijaisena keinona kunnat ja aluehallintovirasto voisivat jatkossakin sulkea julkisia tiloja toiminnoissa, joissa voi syntyä merkittävän laajoja tartuntaketjuja. Näin tehtäisiin ainoastaan, jos väestön terveys ja terveydenhuollon kantokyky olisivat vakavasti uhattuina. Myös säännökset rajojen terveysturvallisuudesta löytyisivät jatkossakin tartuntatautilaista, mutta niiden voimaantulosta pitäisi säätää erikseen tilanteen niin vaatiessa. 

Koronavilkku poistuisi käytöstä

Lakimuutoksen myötä koronapassia ei olisi mahdollista käyttää koronarajoitusten vaihtoehtona, jos rajoituksiin jouduttaisiin tulevaisuudessa turvautumaan. Suomessa myönnetään kuitenkin edelleen EU:n digitaalisia koronatodistuksia, joita voidaan tarvita matkustukseen EU:ssa ja useissa maissa sen ulkopuolella. Jokainen jäsenmaa määrittelee omassa lainsäädännössään, kuinka EU:n koronatodistusta kansallisesti hyödynnetään ja edellytetäänkö maahan saapuvilta voimassa olevaa koronatodistusta.

Myös Koronavilkusta luovutaan, koska omikron-muunnoksen myötä koronavirus leviää niin laajasti, ettei sitä pystytä enää jäljittämään. Suurin osa koronan sairastavista ei myöskään enää saa virallisesta testitulosta eikä siten terveydenhuollon antamaa avauskoodia Koronavilkkua varten. Koronavilkkua koskevat lait ovat voimassa 30.6.2022 saakka, mutta niitä ei jatketa siitä eteenpäin.
 
Lakimuutosten on tarkoitus tulla voimaan 1.7.2022. Vaihtoehto ehdotetuille säännöksille olisi vahvistaa pysyvästi terveydenhuollon kapasiteettia ja kantokykyä, jolloin korona tai muut vastaavat tartuntataudit eivät aiheuttaisi yhtä merkittävää riskiä, eikä yhteiskuntaa olisi välttämätöntä sulkea. Kapasiteetin kasvattaminen vaatii kuitenkin merkittäviä taloudellisia panostuksia sekä aikaa, jonka vuoksi lainsäädännössä on säilytettävä riittävät keinot pandemian hillintään. 

Lisätietoa

hallitussihteeri Mirka-Tuulia Kuoksa, [email protected] 

Tiedotteeseen on lisätty jälkikäteen lausuntoajan päättymispäivä.