Hyppää sisältöön

Tartuntatautilain väliaikaisten pykälien voimassaoloa jatketaan vuoden loppuun 

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 31.5.2021 11.14
Tiedote 148/2021

Tartuntatautilain määräaikaisten säännösten voimassaoloa jatketaan 31.12.2021 saakka. Nyt nämä säännökset ovat voimassa 30.6. saakka. 

Säännökset koskevat covid-19-epidemian leviämisen ehkäisemiseksi välttämättömiä hygieniavelvoitteita, rajoitustoimenpiteitä sekä näiden valvontaa ravitsemisliikkeissä, henkilöliikenteessä ja muissa palveluissa.

Väliaikaisten pykälien voimassaolon jatkamisella varmistetaan, että covid-19-epidemiatilanteen huonontuessa on myös kesäkuun jälkeen mahdollista ryhtyä oikea-aikaisesti nopeisiin, tehokkaisiin ja välttämättömiin toimiin epidemian uudelleen leviämisen ehkäisemiseksi. Tavoitteena on osaltaan myös turvata sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmän kantokyky tilanteessa, jossa tautitapausten määrä lähtisi uudelleen nousuun.

Ainoa sisällöllinen muutos koskee lähikontaktin määritelmää

Tartuntatautilain pykälistä 58 a ja 58 b koskevat ravitsemisliikkeitä koskevia rajoituksia, 58 c yleistä hygieniavelvoitetta, 58 e henkilöliikenteessä noudatettavia hygieniavelvoitteita, 58 f matkustajamäärän rajoittamista, 58 g tilojen väliaikaista sulkemista asiakkailta ja osallistujilta ja 58 h suunnitelmaa toimenpiteistä covid-19-leviämisen ehkäisemiseksi. Pykälät 59 a – 59 e koskevat tarkastuksia, määräyksiä ja pakkokeinoja, toimivaltaista viranomaista ja tiedonsaantioikeutta. Pykälä 91 koskee päätösten toimeenpanoa.

Näistä pykälät 58 a - c ja 58 e - h, pykälät 59 a-e sekä 91 §:n 1 momentti pysyvät sisällöiltään muuttumattomina. Ainoastaan niiden voimassa oloa jatketaan tämän vuoden loppuun asti. 

Ainoa sisällöllinen muutos tehdään 58 d §:n 4 momenttiin (lähikontaktin määritelmä).

Lähikontaktin määritelmä koskee jatkossa vain sisätiloja - muutos voimaan 1.6.

Pykälä 58 d koskee asiakkaille ja osallistujille tarkoitettujen tilojen käytön edellytyksiä covid-19-epidemian leviämisen estämiseksi. Sitä muutetaan siten, että lähikontaktin määritelmässä kahden metrin etäisyys koskee jatkossa vain sisätiloja. Lähikontaktilla tarkoitettaan siten oleskelua sisätilassa alle kahden metrin etäisyydellä muista ihmisistä yli 15 minuutin ajan tai fyysistä kontaktia muiden kanssa. Lähikontaktin määritelmää koskeva muutos tulee voimaan jo 1.6.2021.

Muutoksen myötä erilaisten ulkotiloissa järjestettävien tapahtumien ja urheilu- ja liikuntapalvelujen järjestäminen on nykyistä helpompaa. Samalla järjestämistä koskevien velvoitteiden valvominen helpottuu.

Lisätietoja

Hallitusneuvos Liisa Katajamäki, [email protected]
Lakimies Mirka-Tuulia Kuoksa, [email protected]
Hallitusneuvos Ismo Tuominen [email protected] (ravitsemisliikkeet)