Hyppää sisältöön

Toimeentulotuen kokonaisuudistuksen valmistelu käynnistyy

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 16.1.2024 13.12
Tiedote

Sosiaali- ja terveysministeriö on tammikuussa 2024 asettanut työryhmän valmistelemaan toimeentulotukilain kokonaisuudistusta pääministeri Petteri Orpon hallitusohjelman mukaisesti.

Pääministeri Petteri Orpon hallitusohjelman mukaan hallitus toteuttaa eduskunnan edellyttämän toimeentulotuen kokonaisuudistuksen, joka vahvistaa henkilön itsenäistä selviytymistä, vähentää pitkäaikaista toimeentulotukiriippuvuutta ja selkiyttää toimeentulotuen roolia viimesijaisena harkintaa vaativana perusturvaan kuuluvana rahaetuutena.

Toimeentulotukilain uudistamista valmistelevan työryhmän tehtävänä on valmistella luonnos hallituksen esitykseksi toimeentulotuen ja siihen läheisesti liittyvään lainsäädäntöön tehtävistä muutoksista. Muutosehdotusten tulee vahvistaa toimeentulotuen luonnetta viimesijaisena ja väliaikaisena sekä syrjäytymistä ehkäisevänä etuutena.

Työryhmän toimikausi päättyy 31.12.2024. Työryhmä valmistelee ehdotuksen toimenpiteistä puoliväliriiheen mennessä siten, että hallituksen esitys on annettavissa eduskunnalle syksyllä 2025. Uudistuksen tavoitteena on puolittaa toimeentulotukea tarvitsevien määrä, kasvattaa työllisyyttä ja vahvistaa julkista taloutta hallitusohjelman mukaisesti.

Toimeentulotukilain uudistaminen osa sosiaaliturvan uudistamista

Sosiaaliturvaa uudistetaan kuluvan vaalikauden aikana hallituksen hankkeiden sekä sosiaaliturvakomitean työn kautta. Sosiaaliturvaa uudistavia hallituksen hankkeita ovat muun muassa perusturvan uudistaminen yleistuen mallilla, toimeentulotuen uudistaminen sekä yleisen asumistuen uudistaminen.

Sosiaaliturvauudistuksen tavoitteena on sujuvampi, yksinkertaisempi ja työhön kannustavampi sosiaaliturvajärjestelmä.

Lisätietoja

erityisavustaja Teresa Salminen, p. 0295 163109, [email protected]
osastopäällikkö Liisa Siika-aho, p. 0295 163 085, [email protected]

Hyvinvointi syntyy työstä Orpon hallitusohjelma Sosiaaliturvauudistus