Hyppää sisältöön

Työeläkevakuutusmaksut vuodelle 2024 on vahvistettu

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 9.11.2023 13.30
Tiedote

Sosiaali- ja terveysministeriö on vahvistanut vuoden 2024 työeläkevakuutusmaksut. Vuonna 2024 työntekijän eläkelain mukainen keskimääräinen työeläkevakuutusmaksu on 24,81 prosenttia palkasta.

Vuoden 2024 maksu sisältää vuonna 2020 voimassa olleen tilapäisen työnantajamaksun alennuksen toisen takaisinmaksuerän 0,41 prosenttiyksikköä. Vuoden 2024 maksu ja alennuksen takaisinmaksuerä ovat 0,03 prosenttiyksikköä pienemmät kuin vuonna 2023.

Maatalousyrittäjän eläkelain mukainen perusprosentti ja yrittäjän eläkelain mukainen työeläkevakuutusmaksuprosentti ovat ensi vuonna 24,10 prosenttia ja 53–62-vuotiaiden korotettu maksu 25,60 prosenttia. Nämä maksuprosentit ovat samat kuin vuonna 2023.

Työntekijöiden eläkevakuutusmaksu on ensi vuonna 7,15 prosenttia ja 53–62-vuotiaiden korotettu työeläkevakuutusmaksu 8,65 prosenttia. Nämä maksuprosentit ovat samat kuin vuonna 2023.

Työnantajan keskimääräinen maksu vuonna 2024 on 17,34 prosenttia. Vuonna 2020 työeläkevakuutusmaksun tasoa alennettiin koronaepidemian vuoksi poikkeuksellisesti kesken vuotta. Työeläkemaksua alennettiin 1.5.2020 alkaen 2,6 prosenttiyksikköä ja alennus oli voimassa vuoden 2020 loppuun asti. Maksunalennus kohdistui työeläkevakuutusmaksun työnantajan osuuteen eikä alennuksella ollut vaikutusta työntekijän työeläkevakuutusmaksuun. Työeläkemaksun alennuksesta syntynyt vaje maksukertymään kuoletetaan korottamalla työnantajan työeläkevakuutusmaksua vuosina 2022─2025 siten, että tilapäisen alennuksen vaikutus saadaan täysimääräisesti kompensoitua. Vuonna 2024 keskimääräinen työnantajan maksu sisältää tilapäisen alennuksen takaisinmaksusta aiheutuvaa korotusta 0,41 prosenttiyksikköä.

Lisätietoja:

ylimatemaatikko Minna Lehmuskero, p. 02951 63342, [email protected]