Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvosto etusivu

Työllisyysrahaston tehtävien kehittäminen - selvityshenkilöiden ehdotukset lausunnolle

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 14.10.2021 10.32
Uutinen

Sosiaali- ja terveysministeriö asetti joulukuussa 2020 selvityshenkilöt tarkastelemaan Työllisyysrahaston tehtävien kehittämistä. Selvityshenkilöiden Tapio Huttulan ja Riikka-Maria Yli-Suomun raportti kehitysehdotuksista julkaistiin kesäkuussa 2021. Kehitysehdotukset ovat lausuntokierroksella 19.11.2021 asti.

Pääministeri Marinin hallituksen hallitusohjelman mukainen työllisyysastetavoite edellyttää, että työuria pidennetään alusta, keskeltä ja lopusta. Muutoksen mahdollisuuksia on tuettava edistämällä osaamista, uusiutumista, uuden teknologian käyttöönottoa ja uusien ideoiden leviämistä. Useimmat ammatit vaativat entistä korkeampaa osaamista. Työelämässä tarvitaan koulutuksen ja jatkuvan oppimisen uudenlaista yhteispeliä.

Toimeksiantonsa mukaisesti selvityshenkilöt tekivät useita ehdotuksia, joiden tavoitteena olisi kehittää Työllisyysrahaston tehtäviä ja edistää aikuiskoulutustuen kohdentumista.

Selvityshenkilöt ehdottavat 

  • uutta työyhteisöetuutta, 
  • ohjelmallista aikuiskoulutustukea, 
  • etuusprosessin tehostamista yrittäjien aikuiskoulutustuessa,
  • etuuden piiriin kuuluvien koulutuksien laajennusta,
  • englannin kieltä yhdeksi virallisista asiointikielistä sekä
  • Työllisyysrahastoa osaksi jatkuvan oppimisen ekosysteemiä.

Työyhteisöetuus olisi uusi etuus jatkuvan oppimisen ja työkyvyn ylläpitämisen tukemiseksi työpaikoilla. Työyhteisöetuus olisi tarkoitettu työelämän murroksia ennakoivaan, työyhteisössä tapahtuvaan osaamisen ja työkyvyn kehittämiseen ja niitä tukevien palveluiden hankintaan.

Ohjelmallinen aikuiskoulutustuki: Aikuiskoulutustuen rinnalle ehdotetaan laajennettua etuusohjelmaa, joka tukisi erityistarpeessa olevien ryhmien kouluttautumista. Ohjelmallisella etuudella tunnistettaisiin nykyistä paremmin muutoksessa olevat työelämän toimialat.

Etuusprosessin tehostaminen yrittäjien aikuiskoulutustuessa: Yrittäjän aikuiskoulutustuen toimeenpanossa tulojen aleneman tarkastelusta ehdotetaan luovuttavan.

Etuuden piiriin kuuluvien koulutuksien laajennus: Tuettavien opintojen piiriin ehdotetaan lisättävän ulkomailla suoritetut opinnot tai ulkomaisen oppilaitoksen Suomessa tarjoamat opinnot, jos opinnot ovat rinnastettavissa tai vastaavat suomalaisissa oppilaitoksessa suoritettavia opintoja tai tutkintoja.

Englanti viralliseksi palvelu- ja asiointikieleksi: Tarkoituksena olisi helpottaa kaikkien aikuiskoulutusetuutta hakevien tai sitä suunnittelevien asiointia ja parantaa palveluiden saatavuutta.

Työllisyysrahasto osaksi jatkuvan oppimisen ekosysteemiä: Työllisyysrahaston edotetaan vahvistavan jatkuvan oppimisen ja työkyvyn ylläpitämisen osaamistaan lisäämällä resursseja verkostotyöhön ja varmistamalla asiakaspalveluhenkilöstönsä riittävän tietämyksen jatkuvan oppimisen palveluista ja toimijoista Suomessa.

Lisätietoja:

hallitussihteeri Pekka Paaermaa, p. 0295 163 004, [email protected] 

 
Sivun alkuun