Hyppää sisältöön

Työryhmä tekee ehdotuksen sosiaali- ja terveydenhuollon digitalisaation pitkän aikavälin visiosta

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 21.5.2024 12.19
Tiedote
Henkilö kannettavan tietokoneen ääressä.

Sosiaali- ja terveysministeriö on asettanut 14.5.2024 sosiaali- ja terveydenhuollon digitalisaation ja tiedonhallinnan pitkän aikavälin mahdollisuuksia selvittävän työryhmän. Työryhmän tehtävänä on tunnistaa sosiaali- ja terveydenhuollon digitalisaation pitkän aikavälin mahdollisuudet sekä niiden toteutumisen kannalta keskeiset muutostarpeet.

Sosiaali- ja terveydenhuollon digitalisaatiota on edistetty jo pitkään valtion ja alueiden yhteistyössä. Viime vuosien aikana toimintaympäristössä on kuitenkin tapahtunut merkittäviä muutoksia, jotka edellyttävät yhteistyön ja työnjaon uudelleen arviointia. 

Työryhmän tehtävänä on tunnistaa sosiaali- ja terveydenhuollon digitalisaation pitkän aikavälin mahdollisuudet erityisesti valtion ja hyvinvointialueiden välisen työnjaon näkökulmasta sekä arvioida niiden toteutumisen kannalta keskeiset muutostarpeet. 

Työryhmän puheenjohtajana toimiva erityisasiantuntija Markku Heinäsenaho painottaa kansallisen tason työn merkitystä. Laaja-alaisia tietojärjestelmiä ja digitaalisia palvelukanavia on toistaiseksi kehitetty alueellisesta näkökulmasta, ja yhteiskehittämisen mahdollisuudet ovat jääneet taka-alalle. 

– Ne digitaaliset kyvykkyydet ja ICT-ratkaisut, joihin ei kohdistu alueellisia erityispiirteitä tai joiden kehittäminen edellyttää erityistä osaamista, voitaisiin kehittää vain kerran ja tarjota maan laajuisesti.  Näitä ovat esimerkiksi lääkinnällisten laitteiden statuksen omaavat tekoälyratkaisut, Markku kuvaa. 

Työryhmään on kutsuttu jäseniä hyvinvointialueiden yhteistyöalueilta, Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta, Kansaneläkelaitokselta, valtiovarainministeriöstä ja sisäministeriöstä. Työryhmän toimikausi kestää vuoden 2024 loppuun. 

Lisätietoja 

Erityisasiantuntija Markku Heinäsenaho, puh. 0295 163 158, etunimi.sukunimi(at)gov.fi