Hoppa till innehåll

Arbetsgrupp bereder ett förslag till en långsiktig vision för digitaliseringen inom social- och hälsovården

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 21.5.2024 12.19 | Publicerad på svenska 22.5.2024 kl. 12.05
Pressmeddelande
-

Social- och hälsovårdsministeriet tillsatte den 14 maj 2024 en arbetsgrupp som ska utreda hur digitaliseringen och informationshanteringen inom social- och hälsovården kan utvecklas på lång sikt. Arbetsgruppen har till uppgift att kartlägga potentialen för digitaliseringen inom social- och hälsovården på lång sikt och vilka ändringar som behöver göras för att uppnå den.

Digitaliseringen inom social- och hälsovården har främjats redan länge genom samarbete mellan staten och välfärdsområdena. Under de senaste åren har det dock skett stora förändringar i verksamhetsmiljön, och därför behöver samarbetet och arbetsfördelningen utvärderas på nytt.

Arbetsgruppen har till uppgift att kartlägga potentialen för digitaliseringen inom social- och hälsovården på lång sikt och vilka ändringar som behöver göras för att uppnå den.

Specialsakkunnig Markku Heinäsenaho som är ordförande för arbetsgruppen lyfter fram betydelsen av det landsomfattande arbetet. De viktiga informationssystemen och digitala servicekanalerna har hittills utvecklats ur en regional synvinkel, och möjligheterna att samarbeta vid utvecklandet har hamnat i bakgrunden. Sådana digitala kompetenser och IKT-lösningar som inte påverkas av regionala särdrag eller som inte kan utvecklas utan specialexpertis skulle i stället kunna utvecklas samordnat en enda gång och utnyttjas i hela landet. Det kan till exempel handla om att utveckla AI-lösningar som kan få status som medicinsk utrustning. 

Till arbetsgruppen kallades medlemmar från välfärdsområdenas samarbetsområden, Institutet för hälsa och välfärd, Folkpensionsanstalten, finansministeriet och inrikesministeriet. Arbetsgruppens mandatperiod pågår till utgången av år 2024.

Mer information

Markku Heinäsenaho, specialsakkunnig, tfn 0295 163 158, [email protected]