Hoppa till innehåll

Anhopningen av ansökningar om registrering i Soteri-registret åtgärdas effektivt i hela landet

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 9.7.2024 8.55
Pressmeddelande
-

Registreringen av tjänsteproducenter i enlighet med lagen om tillsynen över social- och hälsovården har varit överbelastad under 2024. Social- och hälsovårdsministern har förordnat att tjänstemän vid alla regionförvaltningsverk ska arbeta för att avhjälpa anhopningen av ansökningar i hela landet.

Den främsta orsaken till anhopningen av registreringsärenden är ibruktagandet av det nya Soteri-registret och det oväntat stora antalet ansökningar. Flest ansökningar är anhängiga inom Regionförvaltningsverket i Södra Finlands område. Alla producenter av social- och hälsovårdstjänster ska registreras i Soteri, och registreringen är en förutsättning för att tjänsteproducenterna ska kunna börja tillhandahålla tjänster. I synnerhet antalet ansökningar från självständiga yrkesutövare är stort. 

Enligt ministeriet måste anhopningen av ansökningar åtgärdas så snabbt som möjligt. Det bör säkerställas att registreringsärenden kan behandlas utan obefogat dröjsmål i alla områden. För att möjliggöra detta har ministern utfärdat ett förordnande att alla regionförvaltningsverks tjänstemannar med ansvar för registreringsärenden ska åläggas att för viss tid behandla också registerärenden inom området för Regionförvaltningsverket i Södra Finlands område. Förordnandet möjliggör effektiva riksomfattande handläggningsköer, och bidrar till att resurserna riktas så att handläggningstiderna blir kortare.

Förordnandet gäller till utgången av året. Ministeriet uppmanar dock ämbetsverken att effektivt avhjälpa anhopningen av ansökningar så att handläggningstiderna ska bli skäliga så snabbt som möjligt.

Mer information

Jaska Siikavirta, direktör, [email protected], tfn 0295 163 394 (anträffbar till den 18 juli)

Nuutti Hyttinen, social- och hälsovårdsministerns specialmedarbetare, tfn 0295 163 073

E-postadresserna har formen [email protected]