Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt
Media

Regeringen föreslår att arbetslöshetsförsäkringspremiernas totala belopp sänks med 0,49 procentenheter

Social- och hälsovårdsministeriet
7.10.2019 11.33
Pressmeddelande 112/2019

Regeringen föreslår att arbetslöshetsförsäkringspremierna sänks med 0,49 procentenheter nästa år. Enligt förslaget ska löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie vara 1,25 procent av lönen. Arbetsgi-vares arbetslöshetsförsäkringspremie föreslås uppgå till 0,45 procent av lönen, om lönebeloppet är högst 2 125 500 euro. För den överskjutande delen av lönen föreslås arbetslöshetsförsäkringspremien vara 1,7 procent.

Det föreslås att löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie för delägare i företag nästa år ska vara 0,65 procent av lönen och arbetsgivares arbetslöshetsförsäkringspremie för delägare i företag 0,45 procent av lönen.

Arbetslöshetsförsäkringspremien för statliga affärsverk föreslås vara 0,45 procent av den lön som betalas av affärsverket för affärsverksamhet, om lönebeloppet är högst 2 125 500 euro. För den överskjutande delen av lönebeloppet föreslås premien vara 0,99 procent.

Arbetslöshetsförsäkringspremien för universitet föreslås vara 0,45 procent av lönen, om lönebeloppet är högst 2 125 500 euro. För den överskjutande delen av lönen föreslås arbetslöshetsförsäkringspremien vara 1,21 procent.

Det föreslås att maximibeloppet för Sysselsättningsfondens konjunkturbuffert ska höjas till ett belopp motsvarande utgifterna för en arbetslöshetsgrad på 6 procentenheter.

Propositionen hänför sig till budgetpropositionen för 2020 och avses bli behandlad i samband med den. Regeringen lämnade propositionen till riksdagen måndagen den 7 oktober.

Lagarna avses träda i kraft den 1 januari 2020. Arbetslöshetsförsäkringspremierna bestäms för ett kalenderår i sänder.

Ytterligare information 

Marko Leimio, regeringssekreterare, tfn 0295 163 564, [email protected]

Sivun alkuun