Hyppää sisältöön

Regionerna har fått en ny anvisning om bekämpningen av coronaviruset

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 4.2.2021 9.12
Nyhet

Social- och hälsovårdsministeriet har sänt nya anvisningar till regionerna om bekämpningen av coronaepidemin. I den nya anvisningen betonas vikten av att bekämpa spridningen av coronaviruset i den gränsöverskridande trafiken.   

De regionala myndigheterna vid gränsövergångsställena har en nyckelroll när det gäller att förhindra smittspridningen. Social- och hälsovårdsministeriet betonar att alla de åtgärder som lagstiftningen möjliggör ska utnyttjas effektivt. Målet är att alla som reser in i landet testas.

Förra veckan sände social- och hälsovårdsministeriet ett brev till regionerna där ministeriet rekommenderade att de gällande begränsningsåtgärderna ska hållas åtminstone på den nuvarande nivån i alla regioner tills omfattningen av virusvariantens utbredning och effekten av de åtgärder som vidtagits för att förhindra spridningen har kunnat utvärderas ytterligare. Ministeriet rekommenderade också att de regioner som befinner sig i samhällsspridningsfasen ska ta i bruk samtliga åtgärder för samhällsspridningsfasen för att förhindra en snabb acceleration av epidemin.

Alla social- och hälsovårdsministeriets brev kan läsas i sin helhet på social- och hälsovårdsministeriets webbplats: 

Undervisnings- och kulturministeriet och Institutet för hälsa och välfärd har dessutom berett en anvisning för hu hobbyverksamhet i grupp för personer under 18 år ska ordnas, begränsas och avbrytas på de epideminivåer som anges i statsrådets principbeslut.