Hyppää sisältöön

Valtioneuvoston periaatepäätös huumausainepolitiikasta 2021-2023 hyväksyttiin

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 9.12.2021 13.36
Tiedote 390

Valtioneuvoston periaatepäätöksellä huumausainepolitiikasta jatketaan kansallista yhteistyötä huumehaittojen ehkäisemiseksi. Periaatepäätös hyväksyttiin 9.12.2021.

Ehkäisevää päihdetyötä kehitetään monialaisesti

Linjauksissa korostetaan varhaista puuttumista monialaisessa viranomaistoiminnassa nuorten päihderiippuvuuden, rikoskierteen ja syrjäytymisen ehkäisemiseksi. Ehkäisevää päihdetyötä kehitetään monialaisesti eri ikäryhmille. Ehkäisevän päihdetyön toimintaohjelman erityispainopisteenä on huumekokeilujen tunnistamisen ja mini-interventiomallien kehittäminen.

Asiakaslähtöisyys ja saavutettavuus päihdepalveluissa

Päihdepalvelut siirtyvät sote-uudistuksessa hyvinvointialueiden vastuulle. Päihdepalveluita kehitetään uusimalla lainsäädäntöä niin, että päihde- ja mielenterveyspalveluja annetaan niitä tarvitseville yhdenvertaisin periaattein muiden asiakas- ja potilasryhmien kanssa. Lainvalmistelussa huomioidaan asiakaslähtöisyys, palvelujen piiriin pääsy ja tavoittaminen, palvelujen laatu ja kohdentaminen eri syistä haavoittuville ryhmille.

Haittojen vähentäminen

Huumeiden käytöstä aiheutuvien haittojen vähentämisen toimilla tuetaan huumeita käyttävien ihmisten hyvinvointia ja ympäristön turvallisuutta. Huumeiden käyttäjien sosiaali- ja terveysneuvontatoiminnan matalan kynnyksen palveluita lisätään ja huumeiden käyttäjien terveysneuvonnan vakiintuminen osana sote-uudistusta turvataan. 

Huumausainerikollisuuden torjunta perustuu yhteistyöhön

Huumausaineiden tarjontaa pyritään rajoittamaan paljastamalla ja selvittämällä huumausainerikoksia mahdollisimman tehokkaasti. Huumausainerikollisuuden kontrolli perustuu viranomaisten monialaiseen yhteiseen tietojohtoiseen toimintaan ja analysoituun tietoon. Tiiviin kansainvälisen yhteistyön ja tiedonvaihdon avulla mahdollistetaan rikosvastuun toteutuminen myös valtakunnan rajat ylittävässä huumausainerikollisuudessa.

Lisätietoja:

Neuvotteleva virkamies Elina Kotovirta, STM, p. 0295 163 713, [email protected]