Hyppää sisältöön

Vammaispalvelulainsäädännön uudistamista valmistellaan vuoden 2021 aikana

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 23.4.2021 7.52
Tiedote

Vammaispalvelulainsäädännön uudistaminen on käynnistynyt eri vammaispalveluja koskevilla kuulemistilaisuuksilla. Tilaisuuksia järjestetään useampia keväällä 2021, ja ne ovat avoimia kaikille.

Jokaisen kuulemistilaisuuden teemasta toteutetaan myös kysely, johon kaikki halukkaat voivat vastata. Kahteen ensimmäiseen kuulemistilaisuuteen osallistui yhteensä noin 850 henkilöä.

Uudistuksessa on tarkoitus säätää uusi vammaispalvelulaki. Uusi laki sisältäisi säännökset vammaisille henkilöille järjestettävistä sosiaalihuollon erityispalveluista. Samalla nykyinen vammaispalvelulaki ja kehitysvammalaki kumottaisiin.

Hallituksen esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle kevätistuntokaudella 2022. Laki tulisi voimaan 1.1.2023.

Hallitusohjelman mukaisesti tavoitteena on, että vammaisten henkilöiden yksilölliset tarpeet otetaan jatkossa paremmin huomioon. 

Taustalla aiempi hallituksen esitys sekä osallisuustyöryhmän ehdotukset

Valmistelun pohjana käytetään vammaispalvelulainsäädännön uudistusta koskevaa hallituksen esitystä, joka raukesi keväällä 2019. 

Lisäksi uudistuksessa hyödynnetään ns. osallisuustyöryhmän raporttia ja siitä saatuja lausuntoja. Osallisuustyöryhmä on valmistellut erityisesti vammaisten henkilöiden osallisuutta asiakasprosessissa turvaavia säännösehdotuksia.

Lausuntojen mukaan osallisuustyöryhmän ehdotukset lisäisivät vammaisten henkilöiden osallisuutta heitä koskevien palvelujen asiakasprosesseissa ja vahvistaisivat vammaisten henkilöiden oikeutta yksilöllisiin tarpeisiin vastaaviin palveluihin. Laajimman kannatuksen sai ehdotus, jonka mukaan vammaisella henkilöllä olisi oikeus käyttää hänelle soveltuvaa kommunikointikeinoa. Myös tuettua päätöksentekoa kannatettiin laajasti. 

Lisätietoja

lakimies Sirkka Sivula, p. 0295 163 007
neuvotteleva virkamies Anne-Mari Raassina, p. 0295 163 405