Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvosto etusivu

WHO:n terveystalousneuvosto: Terveys ja hyvinvointi ovat päämäärä ja talous on väline sen saavuttamiseksi

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 26.5.2023 15.27
Tiedote 74/2023

WHO:n pääjohtajan Dr. Tedrosin aloitteesta vuonna 2020 perustettu terveystalousneuvosto (Council on the Economics of Health for All) julkisti loppuraporttinsa Suomen ja WHO:n yhteisessä sivutapahtumassa Genevessä 23.5.2023.

Suomi on tukenut neuvoston työtä poliittisesti ja taloudellisesti, jonka vuoksi sosiaali- ja terveysministeriön edustaja, valtiosihteeri Eila Mäkipää piti tilaisuuden aloituspuheenvuoron. Mäkipää kiitti huippuekonomisteista koostuvaa talousneuvostoa siitä, että se on nostanut huomion keskipisteeksi kaikista tärkeimmän:

“Terveys on ihmisoikeus. Ihmisten hyvinvoinnin on oltava kaiken taloudellisen toiminnan tärkein tavoite. Emme voi tarkastella terveyttä ja hyvinvointia vain bruttokansantuotettamme kasvattavana välinearvona. Pikemminkin talous on nähtävä välineenä, jota on käytettävä viisaasti, jotta kaikkien ihmisten oikeutta terveyteen ja hyvinvointiin voidaan mahdollisimman tuloksellisesti edistää”, sanoo Mäkipää.  

Investoinnit kaikkien ihmisten terveyteen ovat taloudellisen menestyksen kannata tärkeitä: Ne kasvattavat kansantalouksien inhimillistä ja sosiaalista pääomaa, jotka parantavat työvoiman hyvinvointia, tuottavuutta ja yhteistyökykyä, ja sitä kautta talouksien kestävyyttä ja yhteiskuntien vakautta. On tehtävä vielä paljon töitä, jotta maailmanlaajuiset kestävän kehityksen sitoumukset voidaan saavuttaa ja varmistaa, että kukaan ei jää jälkeen.

Terveys kaikkien saataville –ajattelumalli päätöksenteon keskiöön

Terveystalousneuvoston tehtävänä on ollut uudistaa talouspolitiikan ja taloustieteen ajattelutapoja niin, että ihmisten terveys ja hyvinvointi voisivat nousta tärkeimmäksi tavoitteeksi. Tutkimustyönsä pohjalta neuvosto suosittelee muutoksia siihen, miten kansallisesti ja kansainvälisesti käsitellään taloutta, mitataan edistystä, rahoitetaan ja kohdistetaan hyvinvointia ja terveyttä edistäviä toimia, luodaan osaamista ja innovoidaan uutta.

Neuvosto keskittyi työssään neljään tekijään, jotka ovat avainasemassa hyvinvointitalousajattelun eteenpäin viemisessä: 

  • Taloudellisen tuotannon mittarien kehittäminen: Kansantalouden tuottavuuden mittareita tulee uudistaa hyvinvointitavoitteita tukeviksi.
  • Kaikki ihmiset saavuttavan terveydenhuollon rahoittaminen: Terveyteen tehtävien investointien määrää ja laatua tulee kehittää.
  • Terveyssektorin yleistä etua tavoittelevien innovaatioiden kehittäminen: Julkisen ja yksityisen sektorin toimijoiden tulee tehdä yhteistyötä terveysinnovaatioiden kehittämiseksi ja ohjata niitä yhteisen edun mukaisesti, jotta mahdollisimman moni pääsisi nauttimaan uusien innovaatioiden tuottamista hyödyistä.
  • Julkisen sektorin toimintavalmiuksien vahvistaminen, jotta terveys ja hyvinvointi olisivat kaikkien saavutettavissa: On tunnistettava, että kaikki ministeriöt voivat omilla toimillaan edistää ”Terveyttä kaikille” –tavoitetta. On investoitava terveyttä edistävään osaamiseen ja yhteistyökykyyn kaikilla sektoreilla ja tasoilla, sekä hallinnon avoimuuteen ja tilivastuullisuuteen suhteessa kansalaisiin.

Työryhmän loppuraportin voi lukea kokonaisuudessaan WHO:n verkkosivuilta:

Lisätietoja:

Annika Launiala, erityisasiantuntija, p. 0295 163 053, [email protected]

Timo Voipio, erityisasiantuntija, p. 0295 163 467, [email protected]

 
Sivun alkuun