Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvosto etusivu

Yhdeksän kansallista terveydenhuollon laaturekisteriä THL:n vastuulle

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 1.9.2022 16.35
Tiedote 193/2022

Sosiaali- ja terveysministeriö on antanut asetuksen, jolla yhdeksän terveydenhuollon laaturekisteriä nimetään Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) rekisterinpidolliselle vastuulle. 

Asetuksessa nimetyt laaturekisterit ovat diabetesrekisteri, HIV-rekisteri, munuaistautirekisteri, psykoosien hoidon laaturekisteri, selkärekisteri, suun ja hampaiden sairauksien hoidon laaturekisteri, sydänrekisteri, tehohoidon laaturekisteri sekä tulehduksellisten reumasairauksien laaturekisteri. Näitä kaikkia on kehitetty THL:n kumppanuusrekistereinä erillisissä hankkeissa vuosina 2018-2022. 

Ensivaiheen rekisterit valittiin kansanterveydellisen merkityksen perusteella

Tässä asetuksessa nimetyt laaturekisterit on valittu kansanterveydellisen merkityksen, jo edenneen tietotuotannon mahdollistaman nopean hyödyntämisen ja toisaalta tietosuojalainsäädännön näkökulmien perusteella. Valittujen rekisterien määrä on suhteutettu käytettävissä oleviin resursseihin. 

THL:n rekisterinpidolliselle vastuulle tarjoutui lukuisia muita eri potilasryhmien ja hoitojen laaturekistereitä, joita Suomessa on eri toimijoiden ylläpitämänä. Myös THL ylläpitää edelleen monia muita rekistereitä, joiden kautta saadaan laatu- ja vaikuttavuustietoa.

Odotuksena on, että laaturekisterien lukumäärää voitaisiin kasvattaa myöhemmin. Ensivaiheessa säännökseen ei sisälly esimerkiksi lainkaan sosiaalihuollon laaturekistereitä, koska sellaisten pohjaksi ei ole vielä saatavilla riittävästi vertailukelpoisessa rakenteisessa muodossa olevaa tietoa.

Laaturekisterien avulla parannetaan hoidon ja palvelujen vaikuttavuutta

Laaturekisteriin kerätään henkilötietoja asiakkaista ja potilaista, heidän saamastaan hoidosta ja sosiaalipalveluista sekä näiden tuloksista ja vaikutuksesta. 

Laaturekisteritiedon avulla voidaan parantaa sosiaali- ja terveydenhuollon hoidon ja palvelujen laatua sekä vaikuttavuutta. Lisäksi tietoa voidaan hyödyntää vertaiskehittämisessä, tutkimuksessa, seurannassa ja arvioinnissa.

Lisätietoja

lääkintöneuvos Sirkku Pikkujämsä, p. 0295163014
hallitusneuvos Joni Komulainen, p. 0295163453
[email protected]

 
Sivun alkuun