Hyppää sisältöön

Virastojen ohjaaminen on yhteistyötä

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 11.10.2023 9.00
Kolumni
Olli-Pekka Rantala. (Kuva: LVM)

Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalalla toimii kolme keskusvirastoa. Lisäksi ministeriön omistajaohjauksessa on kuusi valtionyhtiötä.

Kutsumme tätä kokonaisuutta konserniksi. Teemme työtä yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi, jokainen omasta roolistamme käsin. Ministeriön konserniohjauksen tehtävänä on auttaa kaikkia hallinnonalan toimijoita saamaan sukset samaan suuntaan.

Virastoissa parannetaan meidän kaikkien arjen sujuvuutta ja turvallisuutta.

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom varmistaa niin kyberturvallisuutta kuin liikennemuotojen turvallisuutta, huolehtii nopeista ja kattavista viestintäyhteyksistä sekä hoitaa sujuvasti ajoneuvojen rekisteröinnit ja kansalaisten ajokortit.

Väylävirasto puolestaan kehittää ja pitää yllä valtion omistamaa väyläverkkoa, joka muodostuu teistä, radoista ja vesiväylistä. Ilmatieteen laitos on maailman luokan tutkimuslaitos, joka tuottaa paitsi sää- ja olosuhdetietoa, myös tutkimustietoa ilmastomuutoksesta ja avaruudesta.

Yksi ministeriön ydintehtävistä on ohjata oman hallinnonalansa virastoja. Tulosohjauksen tavoitteena on varmistaa, että virastojen toiminta on tehokasta ja tuloksellista. Hyvin toimivat virastot varmistavat koko hallinnonalan yhteiskunnallisen vaikuttavuuden.

Ministeriö myös osoittaa suuntaa koko konsernille.

Näin hallituskauden alussa määritämme uudet, monivuotiset tulostavoitteet koko hallinnonalalle. Ne huomioivat hallitusohjelman tavoitteet ja osoittavat suuntaa liikenteen ja viestinnän yhteiskunnalliselle muutokselle, jota jokainen virasto osaltaan on edistämässä.

Alkavalla tulosohjauskaudella liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan tulostavoitteet tulevat liittymään neljään vaikuttavuustavoitteiseen, joista on muotoiltu alustavat versiot.

Ensimmäinen tavoite on kasvun luominen ja luottamusyhteiskunnan vahvistaminen digitalisaation ja datatalouden avulla.

Toiseksi rakennetaan turvallista liikennejärjestelmää tietopohjaisesti ja kestävästi.

Kolmanneksi huolehditaan siitä, että liikenteen palvelut ovat tehokkaita ja että ne vastaavat asiakkaiden tarpeisiin.

Neljänneksi parannetaan Suomen kilpailukykyä ja kansainvälistä saavutettavuutta digitaalisten yhteyksien ja liikennejärjestelmän avulla.

Vaikuttavuustavoitteita tarkennetaan kullekin virastolle asetettavilla, konkreettisemmilla tulostavoitteilla. Niiden seurannalle asetetaan mittarit, joilla tulostavoitteiden toteutumista on mahdollista seurata.

Tulosohjaus on vaikuttavinta silloin, kun se perustuu aitoon dialogiin ja kumppanuuteen. Yhteistyö ei kuitenkaan rajoitu vain tulosohjaukseen. Sen lisäksi tarvitaan runsaasti arkisempaa vuoropuhelua ministeriön ja virastojen välillä.

Yhteistyö on voimaa – myös virasto-ohjauksessa.

 

Olli-Pekka Rantala
osastopäällikkö, konserniohjausosasto