Hyppää sisältöön

Ymmärrettävyys ja luovuus kulkevat käsi kädessä

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 5.6.2024 11.45
Kolumni
Anna Lavrenz katsoo kameraa hymyillen.
Anna Lavrenz (Kuva: LVM)

Kun aloitin tammikuussa ministeriön ensimmäisenä graafikkoharjoittelijana, en osannut aavistaa miten monipuolisia ja yllättäviä tehtäviä harjoittelussa pääsisin tekemään.

Kevään aikana olen muun muassa luonut someoppaan ja tehnyt ministeriölle omia animoituja gifejä, joita voit bongata ministeriön Instagramin tarinoista. Lisäksi olen oppinut saavutettavuuden roolista julkishallinnossa visuaalisen viestinnän näkökulmasta ja päässyt seuraamaan ministeriön visuaalisen ilmeen uudistusta. 

Vaikka en osallistunut ilmeen suunnitteluun, oli hienoa seurata visuaalisesti merkittävää muutosta, jossa otettiin käyttöön yhtenäinen valtioneuvoston leijona-ilme. Yhtenäinen ilme parantaa ministeriön tunnistettavuutta ja lisää valtioneuvoston yhtenäisyyttä. Tämä on julkishallinnon organisaatioissa erittäin tärkeää. 

Visuaalista ilmettä uudistaessa oli myös hyvä hetki tarkastella visuaalisten materiaalien saavutettavuutta. Saavutettavuuden huomioiminen ei ole pelkkää teknistä hienosäätöä, vaan olennainen osa viestinnän laatua. Kun noudatamme saavutettavuuden parhaita käytäntöjä, sisältömme tavoittaa ja sitouttaa laajemman yleisön. Tavoitteena onkin pitää kaikki mukana keskusteluissa. 

Ilmeen uudistamisen yhteydessä, pääsin tekemään uuden ilmeen mukaisen someoppaan. Oppaassa kerrotaan, miten käytämme visuaalisia elementtejä sosiaalisessa mediassa. On ollut hienoa huomata, että opas on ollut aktiivisessa käytössä työkavereiden keskuudessa ja luonut yhdenmukaisuutta someviestintään.  

Olen oppinut näkemään visuaalisen viestinnän uudesta näkökulmasta harjoittelun aikana. Se ei ole pelkästään kauniiden kuvien luomista, vaan myös selkeän ja ymmärrettävän viestin välittämistä. Jotta tieto olisi ymmärrettävää, on meillä visuaalisilla suunnittelijoilla tärkeä rooli tiedon visualisoinnissa. Tämä tarkoittaa selkeää taittoa, helposti luettavien fonttien käyttöä ja infografiikan suunnittelua monimutkaisen datan hahmottamiseksi. 

Kokemus on opettanut minulle, että visuaalinen viestintä julkishallinnossa voi olla myös monipuolista ja luovaa, vaikka asiat, joista viestittäisiin, olisivat virallisia. Luovilla ratkaisuilla voimme välittää kansalaisille ja sidosryhmille tärkeää tietoa kiinnostavalla tavalla ja samalla varmistaa kansalaisten tiedonsaanti. Kuten hallintolaissa todetaan: ”Viranomaisen on käytettävä asiallista, selkeää ja ymmärrettävää kieltä”. Visuaalinen viestintä osaltaan edesauttaa siinä, että julkishallinnon viestintä on selkää ja ymmärrettävää. Oli ilo viettää ensimmäinen työharjoitteluni täällä!


Anna Lavrenz
visuaalisen viestinnän harjoittelija