Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvosto etusivu

Esitys Etelä-Suomen kansallisen tuen ohjelmaksi vuosina 2023-2027 lähetetään Euroopan komission käsiteltäväksi

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 28.4.2022 15.12
Tiedote

Hallitus hyväksyi torstaina 28.4.2022 esityksen Etelä-Suomen kansallisen tuen ohjelmaksi vuosina 2023-2027. Esitys lähetetään toukokuun alussa Euroopan komission käsiteltäväksi, ja komission hyväksyntää tukiohjelmasta odotetaan lähikuukausina.

Etelä-Suomen kansallinen tuki koostuu tuotannosta irrotetusta sika- ja siipikarjatalouden tuesta sekä puutarhatalouden tuesta kasvihuonetuotannolle ja puutarhatuotteiden varastoinnille. Tällä hetkellä Etelä-Suomen kansallinen tuki perustuu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1308/2013 artiklaan 214 a, jonka perusteella EU-komissio on antanut tukea tarkemmin säätelevän päätöksensä. 

Suomi esittää komissiolle, että Etelä-Suomen kansallista tukea maksettaisiin seuraavien viiden vuoden aikana pääosin samoilla periaatteilla kuin nyt. Maatalouden markkinajärjestelyjä koskevan uudistetun EU-asetuksen mukaisesti tuen kokonaismäärä voi kuitenkin olla vuonna 2027 enintään 67 % vuoden 2022 tukimäärästä. Tästä syystä Etelä-Suomen kansallista tukea maksettaisiin tukikauden alussa 17,1 miljoonaa euroa ja se laskisi tukikauden lopussa 11,6 miljoonaan euroon. Tuen alenema painottuisi selvästi kauden loppuun, jotta kauden alussa tukikehitys olisi mahdollisimman vakaata sekä sika- ja siipikarja- että puutarhataloudessa. Maa- ja puutarhatalouden kansallista tukea koskevan lain 1559/2001 mukaisesti tukiesityksestä on neuvoteltu maatalouden tuottajajärjestöjen (MTK ja SLC) kanssa, ja tukiesityksen sisällöstä saavutettiin yhteinen näkemys 19.4.2022.

Etelä-Suomen kansallista tukea maksetaan Etelä-Suomessa (Lappeenranta–Tampere–Pori–linjan eteläpuolella) eli niin kutsutulla AB-tukialueella. Tuki tunnettiin aiemmin EU-liittymissopimuksen artiklan 141 mukaisena tukena. Vuonna 2022 Etelä-Suomen kansallisen tuen kokonaismäärä on hieman yli 17 miljoonaa euroa eli noin 5 % kansallisen tuen kokonaismäärästä. Vuosina 2023-2027 Etelä-Suomen kansallinen tuki täydentää EU:n yhteisen maatalouspolitiikan mukaisia muita elementtejä, jotka myös uudistuvat vuodesta 2023 alkaen. Etelä-Suomen kansallinen tuki ja sika- ja siipikarjatalouden ja puutarhatalouden pohjoinen tuki sovitetaan vuosittain mahdollisimman tasapainoisesti yhteen EU-säädösten ja komission tukiohjelmia koskevien päätösten asettamissa rajoissa. 

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä:

Martti Patjas, neuvotteleva virkamies, puh. 02951 62474, martti.patjas(at)gov.fi
Juha Vanhatalo, neuvotteleva virkamies, puh. 02951 62347. juha.vanhatalo(at)gov.fi
 

 
Sivun alkuun