Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvosto etusivu

EU:n suorat maataloustuet vuodelle 2021 vahvistettiin

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 22.4.2021 16.44
Tiedote

Valtioneuvosto vahvisti tänään EU:n tuotantosidonnaisten palkkioiden ehdot, enimmäismäärät ja yksikkötukitasot vuodelle 2021 sekä muiden EU:n suorien tukien määrät.

Tuotantosidonnaisia palkkioita voidaan maksaa yhteensä enintään 101,1 milj. euroa. Palkkioiden varsinaisia ehtoja ei viime vuodesta ole muutettu, mutta C-tukialueen nautapalkkion enimmäismäärä on noin 4,9 milj. euroa alempi kuin viime vuonna. Tämä vähennys johtuu noin 2,7 milj. euron varainsiirrosta valkuaiskasvien palkkioon ja 0,5 milj. euron varainsiirrosta sokerijuurikkaan palkkioon sekä tuotantosidonnaisen tuen enimmäismäärän noin 1,7 milj. euron alenemasta. Vähennetty määrä kompensoidaan tuottajille kansallista C–tukialueen tukea korottamalla. 

Tuotantosidonnaisia palkkioita maksetaan Etelä-Suomen AB-tukialueella lypsylehmistä, kutuista, uuhista sekä avomaanvihannesviljelystä. Lisäksi palkkiota maksetaan kaikilla tukialueilla koko maassa naudan- ja karitsan- sekä kilinlihan tuotannosta ja valkuais- ja öljykasvien, rukiin, sokerijuurikkaan sekä tärkkelysperunan viljelystä.

Lypsylehmäpalkkiota voidaan maksaa enintään 32,0 milj. euroa, nautapalkkiota enintään 49,38 milj. euroa, lammas- ja vuohipalkkioita enintään 2,8 milj. euroa sekä peltokasvien palkkiota enintään 13,7 milj. euroa.

Kaikkien nautaeläinten, lampaiden ja vuohien palkkiokelpoisuus perustuu eläinrekisteritietoihin. Tämän vuoksi eläinten rekisteröinnin ja merkinnän sääntöjä on noudatettava, muun muassa tapahtumien 7 vuorokauden ilmoitusajoista on syytä huolehtia tarkasti.

Palkkioiden enimmäismäärät ja arvioidut yksikkötasot, joita kuitenkin vielä tarkennetaan vuoden lopulla maksettavaan ensimmäiseen maksuerään sekä kesäkuussa 2022 maksettavaan loppumaksuun, ovat seuraavat:
 

 

milj. e

e/eläin, ha

Lypsylehmäpalkkio

 

  

Lypsylehmät Manner-Suomi AB-tukialue

30,50

600

Lypsylehmät Manner-Ahvenanmaa

1,14

700

Lypsylehmät ulkosaaristo AB-tukialue

0,36

1 000

Lypsylehmät yhteensä

32,00

 

Nautapalkkio

 

 

Emolehmät, emolehmähiehot, AB-tukialue Manner-Ahvenanmaa ja Manner-Suomi

8,40

355

Emolehmät, emolehmähiehot ulkosaaristo AB-tukialue

0,85

560

Emolehmät, emolehmähiehot C-tukialue

6,35

120

Sonnit, härät Manner-Suomi AB-tukialue

13,70

515

Sonnit, härät Manner-Ahvenanmaa

0,60

515

Sonnit, härät ulkosaaristo AB-tukialue

0,50

1 200

Sonnit, ja härät C -tukialue

17,83

145

Teurashiehot AB -tukialue

1,00

185

Saaristohiehot AB -tukialue ulkosaaristo

0,15

600

Kaikki naudat yhteensä

49,38

 

Uuhipalkkio

 

 

Uuhet Manner-Suomi AB-tukialue

1,00

45

Uuhet Manner-Ahvenanmaa 

0,30

80

Uuhet ulkosaaristo AB-tukialue

0,20

100

Kuttupalkkio AB-tukialue

0,20

80

Teuraskaritsa- ja kilipalkkio koko maa

1,10

25

Kaikki lampaat ja vuohet yhteensä

2,80

 

Peltokasvipalkkio

 

 

Valkuaiskasvit koko maa

9,00

115

Ruis koko maa

1,50

75

Sokerijuurikas koko maa

1,50

125

Tärkkelysperuna koko maa

3,70

550

Avomaanvihannekset AB-tukialue

1,20

130

Yhteensä

16,90

 

Taulukko: Valtioneuvoston vahvistamat EU:n tuotantosidonnaisten palkkioiden ehdot, enimmäismäärät ja yksikkötukitasot

Muista suorista tuista vahvistettiin perustuen määräksi eteläisellä AB-tukialueella 122,37 euroa hehtaarilta ja pohjoisemmalla C-tukialueella 106,22 euroa hehtaarilta. Viherryttämistuen määräksi vahvistettiin AB-tukialueella 74,00 euroa hehtaarilta ja C-tukialueella 64,30 euroa hehtaarilta. Nuoren viljelijän EU-tukea maksettaisiin nyt vahvistetun perusteella 81,00 euroa hehtaarilta. Tukitasoja tarkennetaan myöhemmin, kun lopulliset hakumäärät ovat tiedossa. 

Perustukeen käytetään vuonna 2021 enintään noin 250 miljoonaa euroa, viherryttämistukeen enintään noin 155 miljoonaa euroa ja nuoren viljelijän tukeen enintään noin 10 miljoonaa euroa.

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä:
neuvotteleva virkamies Suvi Ruuska p. 0295 162248
erityisasiantuntija Auli Nurmi, p. 0295 162304
erityisasiantuntija Pirjo Kuusela, p. 0295 162138 (perustuki)
neuvotteleva virkamies Pia Lehmusvuori, p. 0295 162 207 (viherryttämistuki ja nuoren viljelijän tuki)

Sähköpostit muotoa [email protected]
 

 
Sivun alkuun