Hyppää sisältöön

Maa- ja metsätalousministeriö käynnistää keskustelun Suomen ruokaviennin toimintamallista

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 27.6.2024 13.51
Uutinen
Ruokaviennin kaksinkertaistaminen onnistuu monen tahon yhteistyönä

Maa- ja metsätalousministeriö järjesti 26.6. Smolnassa pyöreän pöydän keskustelun, jossa käsiteltiin Suomen ruokaviennin ekosysteemiä ja sen kehittämisen mahdollisuuksia. Keskusteluun osallistuivat järjestöjen, yksityisen sektorin ja julkisen sektorin edustajat.

Keskustelun painopiste oli elintarvikeviennin kaksinkertaistamisessa vuoteen 2031 mennessä. Osallistujat pohtivat, miten Suomen erinomaista elintarviketuotantoa voidaan hyödyntää paremmin kansainvälisillä markkinoilla.

Valtiosihteeri Päivi Nerg korosti tarvetta yhteiselle ymmärrykselle ja toimintamallille:

-    Meidän on löydettävä yhteinen näkemys siitä, miten ruokaviennin toimijat voivat järjestyä ja miten voimme yhdessä rakentaa Suomeen menestyksekkään viennin ekosysteemin.

Keskustelussa keskityttiin erityisesti maa- ja metsätalousministeriön valmisteleman ruokaviennin ekosysteemi -tilannekuvan tarkasteluun. Tilannekuva esittää kattavasti alan toimijat ja heidän tehtävänsä. Osallistujat pohtivat, miten nämä rakenteet voivat tukea elintarvikeviennin kasvua ja miten yhteistyötä voidaan tehostaa eri sektoreiden välillä.

Pyöreän pöydän keskustelun tavoite on luoda vaikuttava ekosysteemi yhteistyön, luottamuksen ja jaetun tavoitteen kautta. Maa- ja metsätalousministeriö kehittää yhteistyössä eri viranomaisten ja muiden toimijoiden kanssa ekosysteemissä tarvittavia palveluja.

Pyöreän pöydän keskustelu järjestettiin osana Suomen ruokajärjestelmän pitkän aikavälin strategian ja ruoka-alan kasvuohjelmatyötä, jotka ovat osa hallitusohjelman mukaista Kestävä ja kannattava ruokajärjestelmä -kokonaisuutta. Hallitus on sitoutunut parantamaan suomalaisen ruokajärjestelmän ja elintarvikesektorin asemaa sekä kaksinkertaistamaan ruokaviennin vuoteen 2031 mennessä.

Lisätietoja:

Erityisasiantuntija Elina Ovaskainen, p. 0295 162 180, [email protected]
Erityisasiantuntija Anni Savikurki, p. 0295 162 171, [email protected]
 

Kestävä ja kannattava ruokajärjestelmä Ruoka ja maatalous