Hyppää sisältöön

Ympäristöministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö, maa- ja metsätalousministeriö sekä Sitra tiedottavat
Kokeilut ja julkiset hankinnat kiertotalouden toimenpideohjelman kärkenä

Julkaisuajankohta 30.11.2017 15.30
Tiedote

Juha Sipilän hallitus on asettanut tavoitteekseen nostaa Suomi bio- ja kiertotalouden ja puhtaiden ratkaisujen edelläkävijäksi. Kärkinä ovat kestävät ja innovatiiviset julkiset hankinnat, kiertotalouden kokeilu- ja testialustat sekä uudet tuote- ja palveluinnovaatiot sekä investointien tukeminen. Hallituksen ja Sitran konkreettiset toimet kiertotalouden edistämiseksi tällä hallituskaudella on koottu uuteen toimenpideohjelmaan.

Kiertotalouden toimenpideohjelman ovat valmistelleet ympäristöministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö, maa- ja metsätalousministeriö sekä Sitra. Ohjelma on jatkoa Suomen kiertotalouden tiekartalle vuodelta 2016.

”Kiertotalouden avulla talous ja hyvinvointi vahvistuvat niin, että ylikulutuksen sijasta käytämme rajallisia luonnonvaroja kestävämmin. Samalla pienennämme tuotannon ja kulutuksen aiheuttamia ympäristöhaittoja”, asunto-, energia- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen sanoo. Tiilikainen esittelee toimenpideohjelmaa tänään Slush-teknologiatapahtumassa.

”Hallitus vauhdittaa kiertotaloutta myös lainsäädännön keinoin sekä kannustaa yrityksiä ja julkisia toimijoita uudistamaan rohkeasti toimintaansa”, Tiilikainen kertoo.

”Myös ruokahävikin vähentäminen ja kestävä ruokaketju ovat olennaisen tärkeitä kiertotalouden kannalta ja näitäkin me hallituksessa edistämme”, toteaa maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä.

Julkisten hankintojen osaamiskeskus ja kiihdyttämö

Suomessa julkisia hankintoja tehdään yli 30 miljardilla eurolla vuodessa. Ministeriöt perustavat laaja-alaisen kestävien ja innovatiivisten julkisten hankintojen verkostomaisen osaamiskeskuksen keväällä 2018. Sen tarkoituksena on lisätä eri toimijoiden kunnianhimoa ja osaamista ja parantaa hankintojen vaikuttavuutta. Yhtenä osa-alueena verkostossa voidaan edistää merkittävästi kiertotalousratkaisujen tunnettuutta ja pääsyä markkinoille.

Lisäksi Sitra ja Suomen ympäristökeskus käynnistävät julkisten hankintojen kiihdyttämön edistämään kunnianhimoisia julkisia hankintoja kunnissa lähivuosina. Se vauhdittaa vähähiilisten kiertotalousratkaisujen toteutusta ja käyttöönottoa julkisten hankintojen avulla sekä vahvistaa tätä tukevaa hankintakulttuuria ja päätöksentekoa.

”Kiihdyttämön tavoite on, että kuntakentässä toteutetaan yhdestä kahteen mittavaa, kansainvälisestikin kunnianhimoista kiertotalouden yhteishankintaa. Sitra on valmis tukemaan kiertotaloushankintojen valmistelua asiantuntijatuella sekä osarahoituksella”, projektijohtaja Kari Herlevi Sitrasta kertoo.

Uusia rahoitusmahdollisuuksia

Kiertotalous on yritysten liiketoimintamalleja uudistava ja kasvumahdollisuuksia rakentava uudenlainen tapaa toimia, yhdessä muiden kanssa. Muutosta vauhdittavat kiertotalouden uusi investointituki ja TEKES:n rahoitusinstrumentit. 

Merkittävällä, yhteensä jopa miljoonien rahoituksella Sitra kannustaa yleishyödyllisiä ja julkisia toimijoita, tutkimuslaitoksia, yrityksiä ja näiden muodostamia konsortioita rohkeisiin uusiin avauksiin ja yhteistyöhön. Tavoitteena on löytää uusia kiertotalouden ratkaisuja ja kokeilla niitä käytännössä. Ensimmäiset haut kohdistuvat liikenteeseen, synteettiseen biologiaan, peltotuotteisiin ja korkean arvon puutuotteisiin.

Suomi rakentaa avoimia innovaatio- ja kokeiluympäristöjä, jossa tieto ja todellinen toimintaympäristö ovat kaupallisten toimijoiden käytettävissä. Pääkaupunkiseudun uudet MAAS-ratkaisut (Mobility as a service) ovat tästä hyvä esimerkki. VTT:n Bioruukki on kansainvälisesti ainutlaatuinen ekosysteemi, jossa yritykset ja tutkimusorganisaatiot voivat kehittää ideoitaan kohti teollista mittakaavaa ja vientiä.

Kiertotalouden toimenpideohjelma (pdf)

Lisätiedot:

Ympäristöneuvos Jarmo Muurman, ympäristöministeriö, p. 029 525 0185, [email protected]
Hankepäällikkö Sari Tasa, työ- ja elinkeinoministeriö, p. 029 504 8242, [email protected]
Neuvotteleva virkamies Anne Vehviläinen, maa- ja metsätalousministeriö, p. 0295 162 236, [email protected]
Kiertotalouden projektijohtaja Kari Herlevi, Sitra, p. 050 463 9397, [email protected]
 

Jari Leppä Kimmo Tiilikainen Luonto ja ilmasto Mika Lintilä Tutkimus ja kehittäminen