Hyppää sisältöön

Lohen tieteellinen kalastus käynnistyy tarkennetun suunnitelman mukaisesti

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 30.4.2024 13.59
Tiedote

Suomen suunnitelmaa on muutettu EU:n kalastuskomitean arvion perusteella. Lohen tieteellistä kalastusta voidaan harjoittaa 27.5. alkaen erikseen nimetyillä 32 kaupallisella kalastusaluksella Ahvenanmereltä Merenkurkkuun ulottuvalla alueella.

Maa- ja metsätalousministeriö tiedotti helmikuussa, että Suomi on lähettänyt lohen tieteellistä kalastusta koskevan suunnitelman Euroopan komissiolle, jotta päätöksenteon tueksi saataisiin ajantasaista tieteellistä tietoa Ljunganin lohen esiintymisestä Suomen rannikkokalastuksessa. 

Komission pyytämän EU:n tieteellis-teknis-taloudellisen kalastuskomitean (STECF) arvion mukaan Suomen tulee tarkentaa suunnitelmassaan tieteellisen kalastuksen perusteita, eikä siinä saa simuloida täysimittaista kalastusta. Suunnitelmassa on myös kuvattava, miten tieteellisessä kalastuksessa varmistetaan, että siihen osallistuvat noudattavat velvoitteita. Lisäksi tulee harkita mahdollisuutta vapauttaa villit lohet.

Ministeriön tarkennettu suunnitelma

Maa- ja metsätalousministeriö on tänään lähettänyt komissiolle tiedoksi STECF:n arvion perusteella suunnitelmaan tekemänsä muutokset

Ministeriö on vähentänyt STECF:n arvion perusteella tieteelliseen kalastukseen osallistuvien alusten määrää ensin 45:stä 37:ään ja komission kanssa käytyjen epävirallisten neuvotteluiden perusteella edelleen 32:een. Tämä mahdollistaa edelleen sen, että tieteellisessä kalastuksessa kerätään edustava tieto alueellisesti riittävän kattavasti. 

Ministeriö on tarkentanut vastauksessaan myös, että tieteelliseen kalastukseen osallistuvat menettävät tieteellisen kalastuslupansa, mikäli he eivät noudata siihen osallistumisen velvoitteita. 

Lisäksi ministeriö on todennut, että villien lohien vapauttaminen ei ole mahdollista, koska niistä täytyy ottaa suomunäytteet alkuperän selvittämiseksi. Kansalliset ja EU-säädökset eivät salli vapauttamista tällaisissa tilanteissa.

Suunnitelman mukaan 32 vuonna 2022 tai 2023 vähintään 64 lohta kyseisellä merialueella saanutta kalastusalusta voi osallistua tieteelliseen kalastukseen 27.5. alkaen.

Miten tieteellinen kalastus järjestetään käytännössä?

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus myöntää kyseisille 18 kaupalliselle kalastusalukselle tieteellistä kalastusta koskevat luvat Manner-Suomessa ja Ahvenanmaan maakunnan hallitus antaa luvat 14 maakunnan alueella kalastavalle alukselle.

Tieteelliseen kalastukseen osallistuvilta edellytetään, että he kirjaavat kaikkien saaliiksi saamiensa luonnonlohien osalta pyyntipaikan ja -ajan, painon, pituuden ja sukupuolen sekä ottavat suomunäytteet, joista analysoidaan lohien alkuperä ja saadaan tieto Ljunganin lohien mahdollisesta esiintymisestä saaliissa. 

Itämeren pääaltaan ja Pohjanlahden lohikiintiö on Perämeren eteläpuolella tarkoitettu ainoastaan sivusaaliille eli muu lohen kohdennettu kalastus kuin tieteellinen kalastus on kielletty. Muihin kalalajeihin (esim. siika, kuha, ahven) kohdistuvassa rysäkalastuksessa pyydykset tulee asettaa pyyntiin siten, että lohta voi tulla vain satunnaisena sivusaaliina.

Lisätietoja
Kalatalousneuvos Risto Lampinen p. 050 529 8023, risto.lampinen(at)gov.fi

Muualla verkossa
Blogi: Pohjanlahden lohenkalastusta säädellään kestävän kalastuksen turvaamiseksi
Tiedote 19.4. Lohen tieteellinen kalastus EU:n kalastuskomitean arvioitavaksi – vapaa-ajankalastajien osallistuminen ei mahdollista

EU ja kansainväliset asiat Kalat