Hyppää sisältöön

Maa- ja puutarhatilojen kannattavuutta parannetaan energiatehokkuutta edistävällä sopimuksella

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 11.4.2024 10.33
Tiedote

Energiatehokkuuteen kannustava toimialasopimus kattaa nyt myös materiaalitehokkuuden, koska ravinteiden ja muiden tuotantopanosten kierrätyksen lisääminen kasvattavat jatkuvasti merkitystään alkutuotannon kannattavuuden parantamisessa.

Maa- ja metsätalousministeri Sari Essayah sekä maa- ja puutarhatalouden tuottajajärjestöjen puheenjohtajat ovat allekirjoittaneet maatalous- ja puutarhasektorin ja maaseutuyritysten energia- ja materiaalitehokkuustoimia koskevan toimialasopimuksen. Sopimus kattaa meneillään olevan CAP-kauden. Toimialajärjestöistä sopimuksessa ovat mukana Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry, Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC r.f. sekä Kauppapuutarhaliitto ry ja Hedelmän- ja Marjanviljelijäin liitto ry.

”Toimialasopimuksen tavoitteena on parantaa suomalaisten maa- ja puutarhatilojen kannattavuutta mm. pienentämällä energiakustannuksia, parantamalla energia- ja materiaalitehokkuutta sekä lisäämällä tuotantopanosten kierrätystä. Maatalous- ja puutarhasektorin sopimuksella on tärkeä asema myös Euroopan unionissa asetetun energian säästötavoitteen saavuttamisessa ja energiatehokkuusdirektiivin asettamien velvoitteiden täyttämisessä”, ministeri Essayah sanoo.

Nyt allekirjoitettu sopimus on jatkoa vuosina 2010 ja 2016 tehdyille sopimuksille Maatilojen energiatehokkuudesta. Sopimusta on päätetty laajentaa kattamaan myös materiaalitehokkuus, koska ravinteiden ja muiden tuotantopanosten kierrätyksen lisääminen kasvattavat jatkuvasti merkitystään alkutuotannon kannattavuuden parantamisessa. 

Toimialasopimuksen painopiste on jatkossakin tiloille räätälöidyissä palveluissa, kuten tuetussa energia- ja materiaalitehokkuusneuvonnassa, tilakohtaisten energiasuunnitelmien teossa sekä investointituissa. Koska PK-yritykset ovat yhä tärkeämpiä tekijöitä maaseudun elinvoimaisuuden lisäämisessä, on sopimuksen toiminta-alue laajennettu koskemaan myös niitä.

Energia- ja materiaalitehokkuussopimukseen kuuluvat tuetut palvelut toteutetaan Suomen CAP-suunnitelman kautta, ja ne ovat tärkeä osa ohjelman ilmastotoimenpiteitä. Tilojen on mahdollista saada investointitukia sekä tuettua energia- ja materiaalitehokkuusneuvontaa suunnitelman neuvontatoimien kautta, ja yrityksille on tarjolla kehittämistukia toimintansa tehostamiseen.
Sopimuksen allekirjoittaneet maatalous- ja puutarha-alan tuottajajärjestöt ovat sitoutuneet sopimuksen tavoitteisiin ja osaltaan kannustamaan tiloja energia- ja materiaalitehokkuustyöhön. Myös muilla alkutuotantoalan tuottajajärjestöillä on mahdollisuus liittyä sopimukseen myöhemmin.

Energia- ja materiaalitehokkuussopimus ministeriön verkkosivuilla.


Lisätietoja: 
Veli-Pekka Reskola, ylitarkastaja, MMM, p. 0295 162 193
Mats Nylund, puheenjohtaja, SLC, p. 050 512 2191 / Rikard Korkman, asiamies, 040 518 9297
Anssi Kainulainen, energia-asiantuntija, MTK, p. 050 5961541
Lassi Remes, va. toiminnanjohtaja, Kauppapuutarhaliitto, p. 040 675 8875
Heidi Wirtanen, toiminnanjohtaja, Hedelmän- ja Marjanviljelijäin liitto, p. 040 550 0762

Ruoka ja maatalous