Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvosto etusivu

Maito- ja sikatiloille kriisitukea yhteensä 18 miljoonaa euroa

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 2.6.2016 13.43
Tiedote

Hallitus hyväksyi tänään sianlihan- ja maidontuottajille maksettavan väliaikaisen poikkeuksellisen kriisituen lopulliset tukitasot. Tuki rahoitetaan sekä Euroopan unionin että Suomen kansallisista varoista.

Tuen tarve on syntynyt maatalouden vaikean taloudellisen tilanteen seurauksena. Venäjä jatkoi kesällä 2015 asettamaansa elintarvikkeiden tuontikieltoa, ja maataloustuotteiden vaikean markkinatilanteen vuoksi tuottajahinnat ovat alentuneet. Lisäksi vuonna 2015 kasvukauden hankalat sääolot aiheuttivat maataloudessa laajalti tulonmenetyksiä ja lisäkustannuksia.

EU-säädökset edellyttävät, että väliaikainen tuki jaetaan puolueettomasti ja syrjimättä siten, että se ei aiheuta kilpailun vääristymistä. Suomi voi maksaa EU:n rahoittamaa tukea yhteensä enintään 8 985 522 euroa ja vastaavan määrän kansallisesti rahoitettua EU-tuen täydennystä. Tukea maksetaan yhteensä noin 10 miljoonaa euroa maitotiloille ja noin 8 miljoonaa euroa sikataloudelle.

Maidontuotannolle maksetaan tukea koko maassa kiintiörekisterin perusteella. 1.1.–31.3.2015 tuotetusta markkinointiin ostetusta tai kuluttajille suoraan myydystä maidosta maksetaan enintään 0,86 senttiä litralta EU:n rahoittamana tukena. Etelä-Suomessa maksetaan lisäksi muutoksen jälkeen enintään 0,83 senttiä litralta kansallisesti rahoitettuna EU-tuen täydennyksenä. Pohjoisen tuen alueella vastaava kansallinen EU-tuen täydennys toteutettiin korottamalla vuoden 2015 marras–joulukuun tuotannolle maksettavaa litrakohtaista pohjoista tukea 1,5 senttiä litralta. Tämä jo maksettu osuus maidon kriisituesta oli yhteensä noin 4 miljoonaa euroa.

Sikatalouteen maksetaan tukea vuoden 2015 (*) touko-, kesä-, heinä- ja elokuun ensimmäisenä päivänä sikarekisteriin merkittyjen sikojen määrän perusteella. Tuki on muutoksen jälkeen enintään 29,4 euroa emakkoa kohti sekä enintään 8,38 euroa lihasikaa ja nuorta siitossikaa kohti. Tuesta puolet maksetaan EU:n varoista ja puolet kansallisista varoista.

Maidon- ja sianlihantuottajat pystyivät hakemaan kriisitukea joulukuussa 2015. Maaseutuviraston on määrä maksaa kriisituet tuottajille kesäkuun loppuun mennessä.

Syksyllä 2016 maksetaan vielä noin 15 miljoonaa euroa väliaikaista kansallista tukea, joka on kohdennettu tilojen velkaisuuden ja rakennusinvestointien perusteella. 

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä:
maatalousekonomisti Pekka Pihamaa /kansallinen tuki p. 0295 162 289
maatalousylitarkastaja Auli Nurmi/EU-tuki p. 0295 162 304
[email protected]

* 2.6.2016 klo 14.28 Vuosiluku korjattu.

Ruoka ja maatalous Tuet Valtioneuvoston päätös
 
Sivun alkuun