Hyppää sisältöön

Arbetsgrupperna för att utreda jakt på varg i stamvårdande syfte har tillsatts

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 23.1.2020 15.55
Pressmeddelande

I ett brett projekt som handlar om att planera stamvårdande jakt och specificera vad det innebär i praktiken ska utredas förutsättningarna och målen för jakt på varg som sker i stamvårdande syfte. Ytterligare ska det studeras andra tillfredsställande lösningar. Planeringen utgår från förvaltningsplanen för vargstammen och EU-domstolens förhandsavgörande om stamvårdande jakt.

För projektet Planering och specificering av jakt på varg i stamvårdande syfte som jord- och skogsbruksministeriet har startat har utnämnts berednings- och styrgrupper. Projektet ska undersöka vilka förutsättningar det finns och vilka mål det kan ställas på stamvårdande jakt. Vidare ska det diskuteras eventuella andra tillfredsställande lösningar. Ett av målen är att ta fram ett förslag till organisering av jakt på varg i stamvårdande syfte.

– Jakt är en viktig del av den systematiska förvaltningen av andra stora rovdjur, såsom björn och lodjur. Förutsättningarna för vargjakt i stamvårdande syfte ska nu utredas i ett brett samarbete. Jakten ingår i den färska förvaltningsplanen för vargstammen och målet är att vi nu till den delen kan driva planen framåt, säger jord- och skogsbruksminister Jari Leppä.

Till projektets styrgrupp hör företrädare för jord- och skogsbruksministeriet, miljöministeriet, Finlands naturskyddsförbund, Finlands jägarförbund, MTK och Finlands viltcentral. Styrgruppen styr beredningsgruppens arbete och lägger fram ett förslag för ministeriet utifrån beredningsgruppens plan.

Till beredningsgruppen hör företrädare för jord- och skogsbruksministeriet, miljöministeriet, Naturresursinstitutet, Polisstyrelsen, Finlands viltcentral, Forststyrelsen, MTK, Finlands naturskyddsförbund, Luonto-Liitto, Finska kennelklubben, Finlands jägarförbund och det landsomfattande viltvårdsrådet samt de regionala viltvårdsråden. Beredningsgruppen ska ge styrgruppen ett förslag till förutsättningar, mål, principer och plan för  jakt på varg i stamvårdande syfte samt till eventuella andra tillfredsställande lösningar. Arbetsgrupperna inleder arbetet den 23 januari 2020.

EU-domstolens förhandsavgörande som grund

När man undersöker förutsättningarna för vargjakt, beaktar man  EU-domstolens förhandsavgörande om stamvårdande jakt.

– Enligt EU-domstolens förhandsavgörande är stamvårdande jakt möjlig om myndigheterna kan uppvisa nödvändiga bevis för att det mål eller den grund utifrån vilket denna punkt i direktivet tillämpas ska vara godtagbart, säger Sami Niemi, konsultativ tjänsteman vid jord- och skogsbruksministeriet.

Även högsta förvaltningsdomstolens avgörande och Europeiska kommissionens uppdaterade anvisning för tolkning av habitatdirektivet kommer att beaktas i projektet.  

Projektet och en preliminär projektbeskrivning ingår i förvaltningsplanen för vargstammen i Finland. Projektet pågår till utgången av 2020 eller så länge som det på grund av tidsplanerna för högsta förvaltningsdomstolens avgörande och uppdateringen av anvisningen för tolkning av EU:s habitatdirektiv är nödvändigt.

Ytterligare upplysningar:

Sami Niemi, konsultativ tjänsteman, jord- och skogsbruksministeriet, Naturresursavdelningen, Enheten för vilt och fiske, tfn 0295 16 2391, [email protected]

Teppo Säkkinen, ministerns specialmedarbetare, tfn 050 516 2868, e-post: [email protected]

Länkar:

Projektets preliminära beskrivning i Förvaltningsplanen för vargstammen i Finland

Pressmeddelande 5.11.2019: Förvaltningsplanens mål är att hantera vargrelaterade konflikter och trygga vargstammens livskraft

Pressmeddelande 10.10.2019: Europeiska unionens domstols förhandsavgörande om jakt på varg i stamvårdande syfte striktare än väntat

Arbetsgruppernas sammansättning (på finska)

Projektregister

Djur och växter Jari Leppä Vilt