Hyppää sisältöön

Ympäristökorvaukseen muutoksia vuodelle 2024

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 1.2.2024 13.57
Tiedote

Valtioneuvosto vahvisti ympäristökorvausta koskevia muutoksia, jotka tarkentavat ympäristösitoumukseen kuuluvien toimenpiteiden sekä ympäristösopimusten ehtoja.

Ympäristösitoumuksen osalta tilakohtaisen toimenpiteen valinnaisen vaatimuksen maaperän seurantaa tarkennettiin siten, että näyte tulee toimittaa analysoitavaksi Ruokaviraston ohjeiden mukaisesti. Pölyttäjien ravintokasvien valinnaista vaatimusta on jatkossa mahdollista toteuttaa myös osalla peruslohkoa.

Ympäristösitoumuksen lohkokohtaisista toimenpiteistä keskeiset muutokset koskevat suojavyöhykkeitä, lintupeltoja sekä puutarhakasvien vaihtoehtoisia kasvinsuojelumenetelmiä. Suojavyöhykkeet toimenpiteen ehtojen päivitys mahdollistaa suojavyöhykkeiden sijainnin entistä laajemmalla alueella sekä suojavyöhykkeiden hoidon myös niissä tapauksissa, kun se sijaitsee kaksitasouomassa. Kerääjäkasvit toimenpidettä tarkennettiin aluskasvin lannoituksen osalta.

Lintupeltojen osalta asetusta tarkennettiin tuotantokasvin vaurioitumisen suhteen. Puutarhakasvien vaihtoehtoisia kasvinsuojelumenetelmien toimenpiteessä otetaan jatkossa huomioon kaikkien pölyttäjien käyttö kasvinsuojelumenetelmissä. Lisäksi kiertotalouden edistämistä koskevaa lohkokohtaiset toimenpidettä tarkennettiin lannoitevalmisteita koskevan EU- ja kansallisessa lainsäädännössä tapahtuneiden muutosten vuoksi.

Asetukseen muutettiin ympäristösitoumuksen turvepeltojen nurmet toimenpiteen sekä ympäristösopimuksen maatalousluonnon monimuotoisuuden ja maiseman hoitoa koskevan ympäristösopimuksen osalta sadon korjuun tai alueen niiton, laidunnuksen ja niittojätteen korjuuta osalta siten, että se on tehtävä vuosittain 15.9 mennessä.

Maatalousluonnon monimuotoisuuden ja maiseman hoitoa koskevaan ympäristösopimukseen sisältyvien kunnostustoimenpiteiden osalta tarkennettiin petoaidan rakentamista sekä sitä, että ympäristökorvausta ei makseta peruslohkoja jakavien väliaitojen tekemisestä. Kosteikkojen hoitoa koskevan ympäristösopimuksen hoitosuunnitelmaan vaaditaan jatkossa liitteeksi myös kohteen rakennepiirustus.

Lisätietoja:
neuvotteleva virkamies Suvi Ruuska, p. 029 5162248
neuvotteleva virkamies Heini Lehtosalo, p. 029 5162057