Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt
Media

Öppna läromedel ska stöda det kontinuerliga lärandet

Undervisnings- och kulturministeriet
11.10.2018 8.17
Nyhet

Undervisnings- och kulturministeriet och Utbildningsstyrelsen utvecklar tillsammans med intressentgrupperna en nationell lösning med vilken man på ett och samma ställe ska kunna hitta och få tillgång till öppna läromedel för undervisningsbruk eller för att utveckla det egna kunnandet. De digitala lösningar som är under utveckling ska också åtgärda behoven inom kontinuerligt lärande och stöda de långsiktiga målen att sänka läromedelskostnaderna.

Målet med projektet som nu kör igång är att öka användandet av öppna läromedel som produceras med offentliga medel genom att de ska bli lättare att hitta och bli tillgängligare. Med öppna läromedel menas material som vem som helst kan använda och även utveckla och kombinera utan särskild ersättning eller särskilt lov, beroende på vilken typ av licens man har.

För tillfället utvecklar man öppna läromedel  inom ramen för flera projekt, men då projekten tar slut hittar man vanligen materialet endast på projektets webbplats. De nuvarande lösningarna är närmast lokala och det är svårt att hitta materialen.

Utvecklandet och användarfrämjandet av öppna läromedel har lyfts fram i den internationella debatten om öppna läromedel som ett redskap för att främja tillgången till utbildning, och man söker lösningar i olika länder och i samarbetsorgan. Bl.a. Unesco bereder som bäst en rekommendation för användarfrämjandet av öppna läromedel. Finland vill vara med i den här utvecklingen och hitta de mest användbara lösningarna ur nationell synvinkel.

Projektet för främjandet av öppna läromedel stöder flera aktuella reform- och utvecklingsprojekt vid undervisnings- och kulturministeriet.

  • verkställandet av visionen för högre utbildning och forskning 2030
  • verkställandet av yrkesutbildningsreformen
  • Programmet Den nya grundskolan
  • samarbetet mellan andra stadiet och högskolorna
  • pilotprojekt för att sänka läromedelskostnaderna inom yrkes- och gymnasieutbildningen
  • samt flera aktuella statsunderstödsprojekt där man producerar öppet material

Undervisnings- och kulturministeriet verkställer och styr projektet och för koordineringen står CSC - IT-centret för vetenskap.

Upplysningar:

  • Tomi Kytölä, specialsakkunnig (yrkesutbildning), tfn 02953 30 293
  • Tero Huttunen, specialsakkunnig (allmänbildande utbildning), tfn 02953 30 219
  • Jonna Korhonen, undervisningsråd (högskoleutbildning) tfn 02953 30 008
  • undervisingsministerns specialmedarbetare Daniel Sazonov tfn 02953 30276
Allmänbildande utbildning Högskoleutbildning och forskning Utbildning Yrkesutbildning
Sivun alkuun