Valtioneuvosto ja ministeriöt Media
Valikko
Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi

Eurooppalainen koululaistutkimus nuorten päihteiden käytöstä

Opetus- ja kulttuuriministeriö 1.6.2012 13.36
Uutinen

Suomalaisnuoret juovat muita eurooppalaisia harvemmin, mutta kerralla enemmän. Noin joka kymmenes 15-16-vuotias suomalaisnuori juo itsensä humalaan kerran viikossa. Tytöt humaltuvat poikia useammin.

Nuorten päihteiden käyttöä tutkineen eurooppalaisen koululaistutkimuksen mukaan valtaosa 15–1 6-vuotiaista (87 %) oli käyttänyt alkoholia elämänsä aikana. Viimeisen vuoden aikana alkoholia oli käyttänyt 79 prosenttia vastaajista. Suomessa vastaavat prosenttiluvut olivat 84 ja 75.

Maissa, joissa nuoret juovat usein, he juovat kerralla pienempiä alkoholimääriä kuin maissa, joissa nuoret juovat harvemmin.

Suomalaisista nuorista runsas kymmenesosa humaltui lähes viikoittain. Pojat juovat ja humaltuvat tyttöjä useammin valtaosassa Euroopan maista. Poikia useammin tytöt humaltuvat Suomessa, Ruotsissa ja Isossa-Britanniassa.

Baarissa, ravintolassa tai diskossa alkoholia oli juonut vajaa puolet (45 %) eurooppalaisista nuorista. Kreikassa osuus oli korkein ( 74%) ja Islannissa alhaisin (7 %). Osuudet olivat alhaisia myös Suomessa, Norjassa ja Ruotsissa (11–12 %).

Alkoholijuomia oli ostanut kaupasta kuusi kymmenestä nuoresta Bulgariassa, Maltalla ja Ukrainassa viimeisten 30 päivän aikana. Islannissa vastaava osuus oli 4 prosenttia. Suomessa, Norjassa ja Ruotsissa osuus oli 11?17 prosenttia.

Nuorten tupakoinnin väheneminen tyssäsi

Nuorten tupakointi oli yleisintä Latviassa ja vähäisintä Balkanin maissa. Suomi sijoittuu vertailussa hieman keskiarvoa korkeammalle. Päivittäisen tupakoinnin aloitusikä on Suomessa eurooppalaista keskitasoa.

Tutkimusmaista seitsemässä nuorten tupakointi on lisääntynyt kuluneen viiden vuoden aikana ja vähentynyt viidessä maassa. Nuorten tupakointi väheni selvästi vuosina 2003-2007, mutta uusien tilastojen mukaan suunta on pysähtynyt.

Laittomia huumeita kokeilleiden osuudet vaihtelivat suuresti. Norjassa kokeilijoita oli 5 prosenttia, kun taas Tšekin Tasavallassa osuus oli suurin, 43 prosenttia. Suomessa huumeita oli kokeillut 11 prosenttia.

Vuodesta 2007 vuoteen 2011 laittomien huumeiden kokeilu lisääntyi yhdessätoista maassa, väheni seitsemässä maassa ja pysyi ennallaan neljässätoista maassa.

Päihteiden käyttöä ja haittoja pyritään ehkäisemään ennalta

Opetus- ja kulttuuriministeriö tukee ennaltaehkäisevää huume- ja päihdetyötä. Tavoitteena on ollut sekä tukea käytännön työtä, nuorten kanssa työtä tekevien osaamista ja harjaantumista että kehittää ja verkottaa toimintaa. Päihteiden käytön ennaltaehkäisy on mukana muussakin nuorisotoiminnassa, kuten nuorten työpajoissa.

Preventiimi on valtakunnallinen nuorisoalan ehkäisevän päihdetyön osaamiskeskus, joka tarjoaa tietoa ehkäisevästä päihdetyöstä nuorten parissa toimiville ammattilaisille. Preventiimi kuuluu opetus- ja kulttuuriministeriön nimeämiin valtakunnallista nuorisotyön palvelu- ja kehittämiskeskuksiin.

Linkkejä

 

Palaa sivun alkuun