Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt
Media

Kari Alitalo och Kaisa Häkkinen får titeln akademiker inom vetenskap

Undervisnings- och kulturministeriet
27.11.2020 12.00
Pressmeddelande
Kari Alitalo och Kaisa Häkkinen. (Bild: Teemu Kuusimurto och Mikko Suominen.)

Republikens president Sauli Niinistö har förlänat titeln akademiker inom vetenskap till professor emeritus Kari Alitalo och professor emerita Kaisa Häkkinen.

Akademiprofessorn, forskningsdirektör Kari Alitalo (s. 1952) har lett Helsingfors universitets forskningsprogram för cancerbiologi och cancermedicin sedan 1999. Han har varit professor i medicinsk biokemi vid Åbo universitet 1986–1987, forskare vid Finlands Cancerinstitut 1987–1988 och i cancerbiologi vid Helsingfors universitet 1989–1993. Alitalo utnämndes till permanent akademiprofessor 1993 och arbetade vid Akademin utan avbrott fram till maj 2020.

Alitalos centrala forskningsobjekt är mekanismerna för uppkomsten av cancer och särskilt lymfkärlens betydelse för spridningen av cancertumörer samt identifiering av nya exaktare behandlingsstrategier för att förhindra tillväxt och spridning av cancer. Han har bland annat hittat flera nya tillväxtfaktorer och receptorer som reglerar blod- och lymfkärlens utveckling. Ett exempel på hans viktigaste forskningsrön på senaste tid är upptäckten av hjärnans lymfatiska system.

Professor emerita Kaisa Häkkinen (f. 1950) har varit tf. professor och professor i finska språket och litteraturen 1993–1999 samt professor i finska språket vid Åbo universitet 1999 –2015. Häkkinen har dessutom varit dekanus för humanistiska fakulteten vid Åbo universitet 2004–2009.

Häkkinens forskning har framför allt fokuserat på finska språkets historia och utveckling, fonologi och morfologi, historia och etymologi samt denna forsknings lärdomshistoria. Hon är i synnerhet känd för sin forskning inom etymologi. Under 2000-talet har hon framför allt ägnat sig åt äldre finskt skriftspråk och Agricolas finska.

Akademikerna är ytterst meriterade vetenskapsidkare

På framställning av Finlands Akademi kan republikens president bevilja hederstiteln akademiker inom vetenskap till ytterst meriterade inhemska eller utländska vetenskapsidkare.

För närvarande finns det 14 inhemska innehavare av titeln, som samtidigt kan innehas av högst 16 inhemska vetenskapsidkare. Senast hederstiteln beviljades var 2017.

Akademiker inom vetenskap på Finlands Akademis webbplats

Mer information

Överdirektör Atte Jääskeläinen, tfn 0295 330 309

Forskning Högskoleutbildning och forskning
Sivun alkuun