Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt
Media
Valikko

Gruppstorlekarna görs mindre inom småbarnspedagogiken för barn som fyllt tre år

Undervisnings- och kulturministeriet 30.12.2019 10.48
Pressmeddelande

Statsrådet har beslutat att ändra relationstalet mellan daghemmets personal och barnen. I och med ändringen kommer det i daghemmet att finnas finns sju barn per pedagog. Ändringen av relationstalet gäller barn som har fyllt tre år och som är på daghem mer än fem timmar per dag.

Målet är att förbättra småbarnspedagogikens kvalitet. Då det finns fler pedagoger i relation till barnen finns det också mer tid för barnen och bättre möjligheter att tillgodose barnens individuella behov. Även personalens trivsel på arbetsplatsen förbättras.

Avsikten är att ändringen av förordningen ska träda i kraft 1.8.2020, dvs. samtidigt som den subjektiva rätten till småbarnspedagogik återinförs.

De ekonomiska verkningarna i anslutning till ändringen har beaktats i statens budgetproposition 2020 och i planen för de offentliga finanserna för 2020-2023.

År 2020 ökar statsandelarna för basservice med 6,7 miljoner euro, vilket motsvarar 5/12 av de totala kostnaderna. Från och med 2021 ökar statsandelarna enligt förslaget med 16 miljoner euro per år. Eftersom det är fråga om att utvidga kommunernas uppgifter, täcker statsandelen 100 procent av kostnaderna.

Upplysningar:

Regeringssekreterare Marjaana Larpa, 02953 30350. [email protected]

 

Palaa sivun alkuun