Hyppää sisältöön

Korkeakoulujen esitykset tutkintotavoitteista vuosille 2021–2024 valmistuivat

opetus- ja kulttuuriministeriö
Julkaisuajankohta 22.10.2019 10.18
Tiedote

Korkeakouluilta pyydettiin ehdotuksia tutkintotavoitteiksi sopimuskaudelle 2021-2024. Korkeakoulut esittivät hieman suurempia tutkintotavoitteita kuin opetus- ja kulttuuriministeriön valtakunnallisessa ehdotuksessa oli. Korkeakoulut esittävät myös lisäresursointia tutkintomäärien lisäyksiin.

Opetus- ja kulttuuriministeriö antoi syyskuussa korkeakouluille hallitusohjelman, korkeakoulutuksen ja tutkimuksen 2030 -vision, Osaamisen ennakointifoorumin tuottaman koulutustarvetiedon ja aiemmin suoritettujen tutkintomäärien pohjalta valtakunnallisen lähtökohdan korkeakoulujen tutkintotavoitteiden valmistelulle ja pyysi korkeakoulujen esityksiä niihin.

Pääministeri Rinteen hallituksen tavoitteena on nostaa koulutus- ja osaamistasoa, kaventaa oppimiseroja ja lisätä koulutuksellista tasa-arvoa. Korkeakoulujen koulutusvastuupäätösten ohella ministeriö ohjaa koulutusjärjestelmän kokonaisuutta sopimalla korkeakoulujen tutkintotavoitteet. Korkeakoulutuksen ja tutkimuksen visiossa 2030 asetettiin tavoitteeksi korkeakoulutettujen määrän nostaminen 50 prosenttiin 25-34 –vuotiaista vuoteen 2030 mennessä.

Ylempien korkeakoulututkintojen tavoitteet yliopistoille ja ammattikorkeakouluille sopimuskaudeksi 2021-2024 sovitaan koulutusalaryhmittäin. Alemmat korkeakoulututkinnot, tohtoritutkinnot, ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot ja ammatillisen opettajankoulutuksen suorittaneet sovitaan korkeakoulutasolla.

Hallituksen vuoden 2020 talousarvioesityksen ja julkisen talouden suunnitelman (7.10.2019) mukaan yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen rahoitusta lisätään pysyvästi vuosina 2020-2023.  Yliopistojen perusrahoitusta vahvistetaan 40 miljoonalla eurolla ja ammattikorkeakoulujen perusrahoitusta 20 miljoonalla eurolla vuodesta 2020. Kustannustason nousun huomioon ottaminen lisää yliopistojen perusrahoitusta 41,6 milj. euroa ja ammattikorkeakoulujen perusrahoitusta 20,3 milj. euroa vuonna 2020. Kustannustason nousu otetaan täysimääräisesti huomioon myös seuraavina vuosina.

Lakisääteisesti sekä yliopistot että ammattikorkeakoulut valitsevat opiskelijansa. Aloituspaikoista päättäminen on korkeakoulujen autonomian piirissä.

Vuoropuhelua tutkintotavoitteista jatketaan korkeakoulujen kanssa loppuvuoden aikana. Tavoitteena on, että tutkintotavoitteet on sovittu ennen varsinaisia sopimusneuvotteluja. Sopimusneuvotteluissa keskitytään korkeakoulun strategiasta nouseviin kehittämistoimenpiteisiin. Tutkintotavoitteet sovitaan ministeriön ja korkeakoulujen kesken mahdollisimman realistisena tiedossa olevaan rahoituskehykseen.

Vuosia 2021-2024 koskevat sopimusneuvottelut opetus- ja kulttuuriministeriön ja korkeakoulujen välillä käydään touko-kesäkuussa 2020.

Lisätietoja:
- ylijohtaja Tapio Kosunen, puh. 02953 30440
- opetusneuvos Jorma Karhu, puh. 0295 3 30139
- opetusneuvos Maarit Palonen, puh. 0295 3 30243
- opetusneuvos Ulla Mäkeläinen, puh. 0295 3 30223

Yliopistojen ehdotukset tutkintotavoitteiksi (11.10.2019)
  Toteuma 2016-2018 Tavoite 2017-2020 OKM:n ehdotus, tavoitetaso 2021-2024 YO-palaute, tavoite 2021-2024 OKM:n ehdotus, tavoitetaso 2030 YO palaute, tavoitetaso 2030
Alemmat kk-tutkinnot 13 881 (2018: 13 462) 14 670 17 200 17 415 20 400 20 391
Ylemmät kk-tutkinnot 15 131 (2018: 15 162) 15 395 17 200 18 373 21 000 22 182
Tohtoritutkinnot 1 807 (2018: 1 783) 1 690 1 750 1 951 - -
Yliopistojen ehdotukset ylempien korkeakoulututkintojen tavoitteiksi koulutusalaryhmittäin (11.10.2019)
  Toteuma 2016-2018 Tavoite 2017-2020 OKM:n ehdotus, tavoitetaso 2021-2024 YO-palaute, tavoite 2021-2024 OKM:n ehdotus, tavoitetaso 2030 YO palaute, tavoitetaso 2030
Kasvatusalat  1 633 1 790 1 800 1 903 1 900 1 973
Taiteet ja kulttuurialat 684 665 715 741 750 829
Yheiskuntatieteet ja humanistiset alat 3 810 3 437 4 040 4 166 4 800 4880
Liiketalous, hallinto ja oikeustieteet 2 670 2 580 3 000 3 294 4 000 4 103
Luonnontieteet sekä maatalous- ja metsätieteelliset alat 1 511 1 805 1 900 1 915 2 280 2 262
Tietojenkäsittely ja tietoliikenne sekä tekniikan alat 3 398 3 615 4 100 4 620 5 400 6 276
Lääketiede ja hammaslääketiede 782 895 945 950 1 030 977
Terveys- ja hyvinvointialat sekä palvelualat 643 608 700 784 840 882
Yhteensä 15 131 15 395 17 200 18 373 21 000 22 182
Ammattikorkeakoulujen ehdotukset tutkintotavoitteiksi (11.10.2019)
  Toteuma 2016-2018 Tavoite 2017-2020 OKM:n ehdotus, tavoite 2021-2024 AMK palaute, tavoite 2021-2024 OKM:n ehdotus, tavoitetaso 2030 AMK palaute, tavoitetaso 2030
AMK-tutkinnot 23 572 (2018: 24 506) 22 644 25 250 27 319 28 350 31 227
Ylemmät AMK-tutkinnot 2 796 (2018: 3 116) 2 951 3 900 4 570 4 500 5 909
Ammatillinen opettajankoulutus 1 667 (2018: 1 461) 1 550 1 500 1 640 1 400 1 600
Ammattikorkeakoulujen ehdotukset ammattikorkeakoulututkintojen tavoitteiksi koulutusalaryhmittäin (11.10.2019)
  Toteuma 2016-2018 Tavoite 2017-2020 OKM:n ehdotus, tavoite 2021-2024 AMK-palaute, tavoite 2021-2024 OKM:n ehdotus, tavoitetaso 2030 AMK palaute, tavoitetaso 2030
Kasvatusalat, taiteet ja kulttuurialat ja yhteiskuntatieteet 1 636 1 491 1 550 1 724 1 550 1 839
Humanistiset alat, lääketieteet ja terveys- ja hyvinvointialat ja palvelualat 8 719 8 020 9 500 10 131 10 900 11 530
Liiketalous, hallinto ja oikeustieteet ja palvelualat 6 500 6 255 6 800 7 007 7 500 7 913
Luonnontieteet, tietojenkäsittely ja tietoliikenne, tekniikan alat ja maatalous- ja metsätieteelliset alat 6 717 6 878 7 400 8 457 8 400 9 945
Yhteensä 23 572 22 644 25 250 27 319 28 350 31 227