Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvosto etusivu

Valtioneuvoston kanslia kerää kokemuksia valtioneuvosto.fi-sivuston käytöstä ja kehittämistarpeista. Auta kehittämistyössä ja vastaa lyhyeen verkkokyselyyn

Korotukset opintorahaan ja opiskelijoiden vapaaseen tuloon

Opetusministeriö
Julkaisuajankohta 13.9.2007 11.00
Tiedote -

Hallitus antoi torstaina 13.9. esityksen laeiksi opintotukilain sekä lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuesta annetun lain muuttamisesta. Tasavallan presidentin on tarkoitus antaa esitys eduskunnalle myös torstaina.

Esityksen mukaan opintorahan kuukausimääriä korotettaisiin 15 prosentilla ja kuitenkin vähintään 16 eurolla (ks. pdf-liite).

Myös opintorahaan vanhempien pienituloisuuden perusteella tehtäviä korotuksia korotettaisiin vastaavasti. Opintorahan korottaminen on mahdollista, jos opiskelija asuu vanhempiensa luona tai on alle 18-vuotias.

Opintotukeen vaikuttavia opiskelijan omia tulorajoja korotettaisiin 30 prosentilla. Opiskelijan kuukausittainen vapaa tulo nousisi tuellista kuukautta kohden nykyisestä 505 eurosta 660 euroon ja tuetonta kuukautta kohden nykyisestä 1 515 eurosta 1 970 euroon. Opiskelija voi tällä hetkellä nostaessaan tukea ja opiskellessaan päätoimisesti yhdeksänä kuukautena ansaita vuoden aikana 9 090 euroa. Tulorajojen korotusten jälkeen kyseinen vuosituloraja nousisi 11 850 euroon. Nykyisin opiskelija ei ole oikeutettu tukeen lainkaan, jos vuositulo ylittää 17 170 euroa. Tämä raja nousisi 22 330 euroon. Uusia tulorajoja sovellettaisiin vuodelle 2008 myönnettävään opintotukeen, joten ensimmäisen kerran uusia tulorajoja käytettäisiin tuloseurannassa vuonna 2010 tehtäessä vuotta 2008 koskevaa tulovalvontaa.

Lisäksi esityksessä ehdotetaan korotettavaksi 80 eurolla muussa kuin korkeakoulussa opiskelevalle 18 vuotta täyttäneelle opiskelijalle myönnettävän opintolainan valtiontakauksen määrää.

Opintorahan korottaminen lisää opintorahamenoja 29,2 miljoonalla eurolla vuonna 2008 ja 70 miljoonalla eurolla vuodesta 2009 lähtien. Opiskelijan oman tulorajan korottaminen lisää opintorahamenoja noin 9 miljoonalla eurolla vuodessa.

Esitys liittyy vuoden 2008 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä.

Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan vuoden 2008 alussa. Opintorahan määrää ja valtiontakauksen suuruutta koskevia uusia säännöksiä sovellettaisiin kuitenkin vasta 1. elokuuta 2008 lähtien.
_ _ _

Lisätietoja:
- neuvotteleva virkamies Leena Koskinen, puh. (09) 160 77443
- ylitarkastaja Virpi Hiltunen, puh. (09) 160 77034

 
Sivun alkuun