Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt
Media

Enkät: Kommunernas kulturverksamhet minskade under coronakrisen

Undervisnings- och kulturministeriet 3.7.2020 14.19
Nyhet
Man lyssnar på concert via internet.
Coronapandemin har främjat utvecklandet av digitala kulturtjänster i kommunerna.

För kommunernas kulturverksamhet var konsekvensen av coronapandemin att en stor del av verksamheten avbröts, visar svaren på undervisnings- och kulturministeriets enkät. Å andra sidan har man under coronapandemin utvecklat eller utökat arbetssätten och innovationerna till exempel genom digitala kulturtjänster och distansundervisning.

Ministeriet sände en webbenkät till kommunerna i maj med frågor om coronapandemins konsekvenser för kommunernas kulturverksamhet. Enkäten gällde också den grundläggande konstundervisningen, men inte biblioteksverksamheten. Av kommunens företrädare svarade 99 på enkäten, vilket utgör 34 procent av kommunerna i Fastlandsfinland.

Bedömningen av konsekvenserna gällde tiden 16.3 - 31.8.2020. I början av perioden hade begränsningarna av verksamheten tagits i bruk till fullo. Även om enkätundersökningen ännu pågick fattade regeringen beslut om att stegvis öppna vissa delar av kulturverksamheten från och med början av juni.

Enligt enkäten har undantagsförhållandena och stängningarna inverkat negativt bland annat på kommuninvånarnas välbefinnande och därmed också på kommunens livskraft. Oron gällde kommuninvånarnas minskade delaktighet och bristen på sociala kontakter. I vissa kommuner ansåg man att coronapandemin har haft stor inverkan eftersom en stor del av de invånare som deltog aktivt i kulturtjänsternas evenemang före coronakrisen hör till en riskgrupp. Kommunerna ansåg också att inhiberingarna av kulturevenemangen har haft konsekvenser för turismen och de företag som får sin utkomst från den.

Kommunernas kulturverksamhet inverkar på hela kultur- och konstsektorn. När enkäten besvarades hade 29 procent av kommunerna beviljat hyreslättnader till aktörer inom konst och kultur, och 32 procent hade beviljat bidrag för att förbättra situationen. Endast 6 procent av kommunerna meddelade att de hade återkrävt bidrag. I 21 procent av kommunerna har man permitterat personal eller avbrutit lönebetalningar inom kulturverksamheten. Av personalen inom kulturverksamheten har 29 procent tilldelats andra uppgifter. 

Coronapandemin har främjat utvecklandet av digitala kulturtjänster i kommunerna. I vissa kommuner har man direktsänt konserter och teaterföreställningar på webben, producerat föreställningar för webben och förbättrat de elektroniska tjänsterna antingen på egen hand eller tillsammans med samarbetspartners. En del kommuner har trots det ännu mycket de kan göra när det gäller att utveckla de digitala kulturtjänsterna.

Många av de som besvarade enkäten uttryckte sin oro över hur coronaläget och kommunernas ekonomi påverkar kulturverksamheten. Effekterna syns delvis redan nu i personalens löner och bidragen till kultur- och konstaktörer, och detta kan avspegla sig på verksamhetsförutsättningarna särskilt för tredje sektorns aktörer.

Coronapandemins konsekvenser för kommunernas kulturverksamhet 

Mer information: kulturrådet Kirsi Kaunisharju, tfn 0295 330 144

Mer om

Enkät: Konst- och kulturfältet har drabbats hårt av coronapandemin (UKM nyhet 26.5.2020)

Sivun alkuun