Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt
Media

Lisätalousarvioesityksessä ehdotetaan lisärahaa Kuopion tukitoimiin ja kulttuurikunnostuksiin

Opetus- ja kulttuuriministeriö
31.10.2019 13.45
Tiedote

Hallitus antoi 31.10. eduskunnalle esityksensä vuoden 2019 neljänneksi lisätalousarvioksi. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalle esitetään määrärahoja muun muassa Kuopion kouluiskun jälkihoitoon, Kansallisteatterin peruskorjaukseen, museoalus Kemin kunnostukseen sekä Kansallisarkistolle. Ammatillisen koulutuksen lisämäärärahatarpeita hallitus tarkastelee ensi vuoden ensimmäisessä lisätalousarviossa.

Hallituksen lisätalousarvioesityksessä ehdotetaan varattavaksi 1 miljoonan euron määräraha lokakuussa kuopiolaisessa ammattioppilaitoksessa tapahtuneen iskun jälkihoitoon ja tukitoimiin. Määrärahasta 0,4 miljoonaa euroa kohdennettaisiin opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalle ja 0,6 miljoonaa euroa sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalalle. Lisärahoituksella muun muassa rekrytoidaan psykologisesta tuesta vastaavia ammattilaisia, varmistetaan riittävät palvelut opiskeluhuollossa ja työterveyshuollossa sekä lisätään opetushenkilöstöä ja ohjaajia.

Kansallisteatterin pienen näyttämön peruskorjauksen suunnittelumenoihin ehdotetaan lisätalousarviossa 1 miljoona euroa. Varsinaiseen peruskorjaukseen varattiin lokakuun alussa annetussa julkisen talouden suunnitelmassa vuosille 2020–2023 yhteensä 50 miljoonaa euroa.

Kansallisarkiston toiminnan rahoittamiseen ehdotetaan lisäystä 900 000 euroa.

Suomen merimuseon kokoelmiin kuuluvan majakkalaiva Kemin kunnostukseen lisätalousarvioesityksessä varataan 897 000 euroa. Kolmivuotisen kunnostushankkeen tavoitteena on avata alus jälleen yleisölle museoaluksena Kotkassa.

Lisäksi hallitus sopi lisätalousarvioneuvottelujen pöytäkirjamerkinnällä, että se varautuu tarkastelemaan ammatillisen koulutuksen lisämäärärahatarpeita vuoden 2020 ensimmäisessä lisätalousarviomenettelyssä.

Lisätietoja:

kansliapäällikkö Anita Lehikoinen, puh. 0295 3 30182
talouspäällikkö Pasi Rentola (yleinen taloussuunnittelu), puh. 0295 3 30211
ylijohtaja Mika Tammilehto (ammatillinen koulutus), puh. 0295 3 30308
ylijohtaja Tapio Kosunen (korkeakoulutus ja tiede), puh. 0295 3 30440
ylijohtaja Riitta Kaivosoja (kulttuuri- ja taidepolitiikka), puh. 0295 3 30129

Koulutus Kulttuuri
Sivun alkuun