Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvosto etusivu

Nuorten yrittäjyystaitoja tuetaan 700 000 eurolla

opetus- ja kulttuuriministeriö
Julkaisuajankohta 12.11.2021 11.20
Uutinen

Tiede- ja kulttuuriministeri Antti Kurvinen on myöntänyt nuorten yrittäjyys-, talous- ja työelämätaitojen edistämiseen 700 000 euroa. Avustusta sai kuusi hanketta.

Avustusta myönnettiin Talous ja nuoret TAT ry:n, Nuori Yrittäjyys ry:n, Lasten ja nuorten säätiön, Phoenix ry:n, Suomen 4H-liitto ry:n sekä Finlands Svenska Marthaförbund rf:n hankkeille.

Avustamisessa on painotettu muun muassa sitä, että hankkeisiin saadaan mukaan heikommassa asemassa olevia nuoria, maahanmuuttaja-, osatyökykyisiä ja koronapandemian vaikutuksista erityisesti haavoittuneita nuoria.

Avustettavat hankkeet kattavat peruskouluikäisistä lapsista ja nuorista kuudes- ja yhdeksäsluokkalaiset sekä toisen asteen nuorista lukiolaiset. Myös työtä tai koulutuspaikkaa vailla olevat nuoret on huomioitu ja esimerkiksi Phonix ry:n kohdalla tavoitetaan maahanmuuttajaväestöä. Hankkeilla tullaan tavoittamaan myös ruotsinkielisiä nuoria.

- Nuorten on tärkeä saada kokemuksia ja tietoa niin yrittäjyydestä, taloudesta kuin työelämästä. Koen, että näinkin pienellä määrärahalla saadaan nuorille hyviä ja mieleisiä oppimisen ja oivalluksen hetkiä, sanoo tiede- ja kulttuuriministeri Antti Kurvinen.

Yrittäjyys-, talous- ja työelämätaidot ovat osa elinikäistä oppimista, jossa ihmisen koulutus- ja oppimispolkujen eri vaiheissa valmiudet kehittyvät ja täydentyvät. Kyse on elämänhallinnan, vuorovaikutuksen, suunnittelun ja itsensä johtamisen taidoista, kyvystä innovaatioihin ja muutosten kohtaamiseen. 

Koulutuksen ja kasvatuksen tavoitteena on tukea yrittäjyyden, talouden hallinnan ja työllistyvyyden kehittymistä toimintatavaksi, jossa asenne, tahto ja halu toimia yhdistyvät tietoihin ja hyvään osaamiseen. Yrittäjämäinen toimintakulttuuri ja toimintatapa sekä talous- ja työelämätaidot toteutuvat parhaimmillaan yhteistyössä toimintaympäristön kanssa.

Pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelmassa panostetaan ohjelmallisesti vahvaan yrittäjyyspolitiikkaan. Hallitusohjelmassa linjataan, että hallituskaudella madalletaan kynnystä yritystoiminnan aloittamiseen, ja panostetaan yrittäjämyönteisen ilmapiirin kasvattamiseen työelämätaitoja vahvistamalla muun muassa lisäämällä yrittämiseen ja työelämään liittyvää ymmärrystä ja osaamista eri koulutusasteilla sekä muiden julkisten palveluiden kautta. Edelleen otetaan huomioon talous- ja työelämätaidot osana nuorten hyvinvointia.

Myönnetyt avustukset  

Lisätietoja: ylitarkastaja Marja N. Pulkkinen, p. 0295 330 113
 

 
Sivun alkuun