Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt
Media
Valikko

Opintotuki- ja koulumatkatukioikeus laajenee

Opetus- ja kulttuuriministeriö 19.4.2018 13.43
Tiedote

Hallitus esittää opintotuki- ja koulumatkatukioikeuden laajentamista oppivelvollisuusiän ylittäneille perusopetuksen opiskelijoille. Muutoksen myötä opintotukea ja koulumatkatukea voisi saada nykyistä kattavammin perusopetuksen järjestämisluvalla järjestettyyn aikuisten perusopetukseen. Asiasta on aiemmin linjattu hallituksen kotouttamista koskevassa toimintasuunnitelmassa.

Nykyisin opintotukea voidaan myöntää vain kansanopistossa suoritettavia perusasteen opintoja varten. Opintotuki soveltuisi opintojen rahoitusmuodoksi, jos muut opintojen rahoitusmuodot (mm. kotoutumistuki, työttömyysturva) eivät ole käytettävissä.

Oppivelvollisuusiän ylittäneille järjestetyt opinnot olisivat päätoimisia, jos opintojen laajuus on vähintään 22 kurssia lukuvuodessa. Työttömyysturvalaissa säädettyä päätoimisen opiskelun määritelmää muutettaisiin opintotukilainsäädäntöön esitettyjä muutoksia vastaavasti.

Opintotukea ja koulumatkatukea voisivat hakea esimerkiksi työmarkkinoiden ulkopuolelta tulevat, joilla on puutteellinen peruskoulutus.  Opintotukea voisi käyttää esityksen mukaan vuosittain 500 oppivelvollisuusiän ylittänyttä opiskelijaa. Oppivelvollisuus alkaa sinä vuonna, jolloin oppilas täyttää seitsemän vuotta ja päättyy, kun perusopetuksen oppimäärä on suoritettu tai kun oppivelvollisuuden alkamisesta on kulunut 10 vuotta.

Uusimuotoinen oppivelvollisuusiän ylittäneiden perusopetus on käynnistynyt vuoden 2018 alusta. Opintotuki- ja koulumatkatukioikeus laajenisi 1.8.2018.

Lisätietoja:

hallitussihteeri Juha Post, OKM, p. 02953 30017
neuvotteleva virkamies Virpi Hiltunen, OKM, p. 02953 30110
 

Hallituksen esitykset ja muut OKM:n asiat valtioneuvostossa 

Palaa sivun alkuun