Hyppää sisältöön

Selvitys taiteen perusopetuksessa hankitun osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisen edistämisestä valmistunut

opetus- ja kulttuuriministeriö
Julkaisuajankohta 19.11.2021 9.30
Tiedote
Maalaus riikinkukosta.

Valtiotieteen kandidaatti Anni Valajärven laatima selvitys taiteen perusopetuksessa saavutetun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen edistämisestä on valmistunut. Selvityksestä ilmenee taiteen perusopetuskentän myönteinen suhtautuminen ja hyvät valmiudet taiteen perusopetuksen opintosuoritusten viemiseen Koski-tietovarantoon. Selvitys luovutettiin ylijohtaja Riitta Kaivosojalle 18. marraskuuta.

Selvityksessä jatkotoimenpiteiksi esitetään muun muassa, että taiteen perusopetuksen opintosuoritustietojen vieminen Koski-tietovarantoon tehdään mahdolliseksi. Selvitystyön tueksi toteutettuun kyselyyn vastasi 70 prosenttia taiteen perusopetusoppilaitoksista, joista 75 prosenttia suhtautui myönteisesti Koski-tietovarantoon tehtäviin tiedonsiirtoihin.

Selvityksen tuloksista ilmenevän toimialan myönteisen tahtotilan ja hyvien valmiuksien johdosta opetus- ja kulttuuriministeriö ryhtyy välittömästi valmistelemaan mahdollisuuksia taiteen perusopetuksen opintosuoritustietojen liitämiseksi Koski-tietovarantoon 

- Olen iloinen siitä, että selvitys antaa meille kirkkaan suunnan asioiden edistämiseksi. On tärkeää tehdä näkyväksi taiteen perusopetuksessa saavutettua osaamista. Opetus- ja kulttuuriministeriössä on käynnissä työ, jossa valmistellaan uuteen Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskukseen kytkeytyvien, muun kuin säännellyn koulutuksen tietojen, tallentamista valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereistä annetun lain mukaisiin tietovarantoihin. Olemme päättäneet kytkeä taiteen perusopetuksen mukaan tähän käynnissä olevaan lainvalmistelutyöhön, toteaa ylijohtaja Riitta Kaivosoja.

Selvityksessä ehdotetaan, että Koski-tietovarantoon vietävien opintojen laajuus määritellään opintopisteinä. Opintopiste on käytössä lukioissa, ammatillisissa oppilaitoksissa sekä korkeakouluissa. Myös vapaan sivistystyön Koski-tietovarantoon vietävät opinnot on määritelty opintopisteinä. 

Opintojen laajuuden ilmoittaminen opintopisteinä helpottaisi osaamisen tunnistamista ja tunnustamista sekä parantaisi taiteen perusopetuksen vertailtavuutta muilla koulutusasteilla tehtyihin opintoihin. Opintopiste ei korvaisi opetustuntia esimerkiksi taiteen perusopetuksen opetustuntikohtaisen valtionosuuden perusteena käytettynä laajuutena, vaan toimisi sen rinnalla.

Taiteen perusopetuksessa hankitun osaamisen tunnustamista muilla koulutussektoreilla tulee edistää ja lukiodiplomien järjestämiseen liittyvää yhteistyötä tulee kehittää. Saavutettavuus ja yhdenvertaisuuden toteutuminen tulisi ottaa entistä laajemmin huomioon taiteen perusopetusoppilaitosten ja taiteen perusopetuskentän toiminnassa yleisesti. 

Lisäksi esitetään, että taiteen perusopetuksen tietopohjaa tulee edelleen vahvistaa. Olisi ensisijaisen tärkeää perustaa kaikki taiteen perusopetusta tarjoavat oppilaitokset kattava, ajantasainen rekisteri tai muu tietokanta. Ylläpidettävä rekisteri yksinkertais-taisi ja selkeyttäisi taiteen perusopetukseen liittyvää selvitys- ja kehittämistyötä.

Esiselvitys taiteen perusopetuksessa saavutetun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen edistämisestä  

Lisätietoja: 

Kulttuuriasiainneuvos Hanna Koskimies, p. 0295 330 048
Erityisasiantuntija Saara Ikkelä, p. 0295 330 109

Aiheeseen liittyvää

Taiteen perusopetuksessa hankitun osaamisen tunnistamista ja tunnustamista selvitetään (Uutinen 13.9.2021) 
Koski-tietovaranto (Opetushallitus)