Hyppää sisältöön

Selvityshenkilö: Ei esteitä taiteilija-allianssimallin käyttöönotolle

opetus- ja kulttuuriministeriö
Julkaisuajankohta 29.1.2019 11.10
Tiedote
Seppo Koskinen kartoitti ministeri Terhon toimeksiannosta taiteilija-allianssitoiminnan käyttöönoton edellytyksiä Suomessa.

Selvityksen mukaan Suomessa ei ole työ- eikä sosiaalioikeudellisia esteitä taiteilija-allianssimallin käyttöönotolle. Selvityshenkilö esittää kolmivuotista kokeilua, jossa taiteilijoista mukana olisivat näyttelijät, tanssijat ja muusikot. Kokeilu valmisteluvaiheineen edellyttäisi arviolta hieman alle 5,7 miljoonan euron valtionrahoitusta. Selvitys luovutettiin ministeri Sampo Terholle 29. tammikuuta.

Taiteilija-allianssin perusajatuksena on pienentää kuilua vakinaisesti työllistettyjen ja freelancer-kentän välille. Tämä tapahtuu luomalla ammattimaisesti toimiville ja allianssin jäsenyyskriteerit täyttäville freelancereille ammatillinen, taloudellinen ja sosiaalinen turvaverkko Allianssiyhtiön täksi ajaksi tarjoaman työsuhteen muodossa. Tavoitteena on lisätä freelancer -kentän toimijoiden mahdollisuuksia jatkuvaan ammattimaiseen työskentelyyn.

Selvityksessä esitetään aluksi kolmivuotista kokeilua. Taiteilijoista mukana olisivat näyttelijät, tanssijat ja muusikot. Nämä ovat samoja ryhmiä, jotka ovat edustettuina myös Ruotsissa ja Norjassa. Suomen osalta kuitenkin esitetään vain yhtä allianssia, johon kokeiluvaiheessa jokaisesta ammattiryhmästä valittaisiin 20 taitelijaa työsuhteeseen Allianssiyhtiöön.

Allianssiyhtiön perustavat kyseisiä ammattiryhmiä edustavat ammattijärjestöt yhdessä heitä työllistävien työnantajien kanssa. Kokeilun avulla voidaan tarkentaa, täydentää ja tarvittaessa myös muuttaa Allianssiyhtiön toiminnan yksityiskohtia.

Selvitykseen sisältyy ehdotus kokeilun valmisteluvaiheen sekä kolmivuotisen kokeilun budjeteiksi. Kolmivuotisen kokeilun budjetti puolen vuoden valmisteluvaiheen kanssa olisi hieman alle 5,7 miljoonaa euroa. Järjestelmästä aiheutuvien työttömyysturvamenojen vähentymisten on laskettu olevan kolmessa vuodessa noin 0,75 miljoonaa euroa ja verotulojen kasvun työttömyyden muuttuessa palkalliseksi työksi noin 0,5 miljoonaa. Kokeilun todelliset kokonaiskustannukset ovat tällöin noin 4,5 miljoonaa euroa. Kokeilun suorittaminen edellyttää lisärahoitusta opetus- ja kulttuuriministeriön kulttuuribudjettiin.

Pohjoismaissa taiteilija-allianssimalli on käytössä Ruotsissa ja Norjassa. Pohjoismaisen turvatason todellinen saavuttaminen edellyttää myöhemmin Suomessa Allianssiin valittavien työntekijöiden määrän huomattavaa lisäämistä.

Allianssin tarkoituksena ei ole häiritä työmarkkinoita eikä heikentää allianssissa työskentelevien mahdollisuutta saada markkinoita vastaavaa palkkaa työstään Allianssin ulkopuolella. Allianssin ulkopuolisista töistä tehdään työehtosopimusten ja kunkin alan käytäntöjen ja palkkatasojen mukaiset sopimukset.

Selvittäjän näkemyksen mukaan, kun Allianssin suunnittelu on tapahtunut kokeiluun esitettävien järjestöjen ja työnantajien kanssa yhteistyössä, valmisteluvaihe voisi tapahtua jo syksyllä 2019. Tällöin allianssikokeilu tapahtuisi vuosina 2020–2022. Selvityshenkilönä toimi emeritusprofessori Seppo Koskinen.

Julkaisu Taiteilija-allianssi Suomeen (Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2019:2) 

Lisätietoja:
- selvityshenkilö, emeritusprofessori Seppo Koskinen, p. 050 554 6861
- ylijohtaja Riitta Kaivosoja, OKM, p. 02953 30129

Kulttuuri Sampo Terho