Valtioneuvosto ja ministeriöt Media
Valikko
Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi

Suomalaiselle kulttuuritoiminnalle 180 miljoonaa euroa EU- ohjelmien kautta

Opetus- ja kulttuuriministeriö 7.6.2012 9.43
Uutinen

Euroopan unionin rakenne- ja maaseuturahastojen toiminnalla on ohjelmakaudella 2007-2013 suuri merkitys suomalaiselle kulttuuritoiminnalle. Niiden varattu julkinen ja yksityinen rahoitus oli vuoden 2010 lopussa yli 180 miljoonaa euroa. Hankkeita on toteutettu vuosina 2007-2010 yli 800 kappaletta.

EU:n rakenne- ja maaseuturahastojen rahoitusta voi verrata valtion ja kuntien vuosittain kulttuurille suuntaamaan rahoitukseen, joka on valtiolta n. 400 miljoonaa euroa ja kunnilta n. 500 miljoonaa euroa.

Kulttuuriaiheisia ESR- ja EAKR -hankkeita tunnistettiin aineistosta yhteensä 292 kappaletta ja niiden yhteenlaskettu varattu julkinen (EU, valtio, kunnat, muu julkinen sektori) ja yksityinen rahoitus oli vuoden 2010 lopussa 148,8 miljoonaa euroa.

Kulttuuriaiheisista hankkeista ESR-hankkeita oli 129 ja niille varattu kokonaisrahoitus noin 70,8 miljoonaa euroa. EAKR-hankkeita oli puolestaan 163 ja niiden varattu kokonaisrahoitus oli noin 78,0 miljoonaa euroa vuodessa.

Euroopan unionin maaseutuohjelma eli Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto on yksi kanava rahoittaa maaseudun kulttuuritoiminnan kehittämistä. Selvityksessä on tutkittu myös, millaisiin kulttuurin kehittämishankkeisiin maaseuturahaston rahaa on Suomessa käytetty. Suomessa rahat kanavoidaan Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman kautta.

Kulttuuriaiheisia maaseutuhankkeita tunnistettiin aineistosta yhteensä 498 kappaletta ja niiden yhteenlaskettu varattu julkinen (EU, valtio, kunnat, muu julkinen sektori) ja yksityinen rahoitus oli lokakuun 2010 lopussa noin 32 764 000 miljoonaa euroa.

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta rahoitettujen kulttuurihankkeiden keskikoko on noin 66 000 euroa. Verrattuna esimerkiksi Euroopan unionin rakennerahastoista rahoitettuihin kulttuurihankkeisiin, maaseutuhankkeet ovat varsin pieniä.

Selvityksen tarkoituksena on palvella valtakunnallisia, alueellisia ja paikallisia kulttuurialan sekä hanketoiminnan kehittäjiä tuottamalla tietoa eri tasoille uudenlaisista hankkeissa käynnistetyistä kehittämistoimenpiteistä ja niiden tuloksista. Tietoa voidaan hyödyntää mm. kulttuuripolitiikan valmistelussa ja toteuttamisessa. Uuden ohjelmakauden 2014–2020 valmistelu on käynnissä, joten selvityksen tiedot ovat käytettävissä myös tätä varten.

Selvitystyö on toteutettu opetus- ja kulttuuriministeriön ja Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän Kulttuuriteemaryhmän yhteistyönä. Julkaisu on saatavissa vain sähköisenä.

Palaa sivun alkuun