Valtioneuvosto ja ministeriöt Media
Valikko
Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi

Suomen Akatemian kansainvälinen arviointi käynnistyy

Opetus- ja kulttuuriministeriö 28.8.2012 9.39
Uutinen

Suomen Akatemian toiminnan kansainvälinen arviointi on alkamassa. Arviointi kohdistuu Suomen Akatemian strategiseen ja operatiiviseen toimintaan sekä sen toimikuntarakenteeseen, hallintoviraston organisaatioon ja toimintakykyyn sekä vaikuttavuuteen.

Arvioinnissa tarkastellaan, miten Suomen Akatemian toimintaa tulisi kehittää muuttuvassa toimintaympäristössä, jotta se voisi osaltaan parantaa tutkimuksen laatua ja vaikuttavuutta sekä innovaatiojärjestelmän toimivuutta. Lisäksi arvioinnin tavoitteena on tuottaa lisätietoa ja kehittämisehdotuksia Suomen Akatemian ohjauksen ja lainsäädännön kehittämiseksi.

Arvioinnin toteuttajaksi valittiin kilpailutuksen perusteella kansainvälinen Technopolis Group. Ensimmäisiä tuloksia arvioinnista saadaan väliraportissa maaliskuussa 2013. Arvioinnin lopulliset tulokset valmistuvat toukokuun lopussa 2013. Tulosten perusteella tarkastellaan myös vuonna 2010 voimaan tulleen Suomen Akatemiaa koskevan lainsäädännön mahdollisia muutostarpeita.

Arviointiprosessin aikana arvioinnin toteuttajat lähestyvät Suomen Akatemiasta rahoitusta hakeneita kyselyllä, joka on osa Akatemia-rahoituksen vaikuttavuuden selvitystä.

Täydennetty 14.9.2012.

Palaa sivun alkuun