Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt
Media

Konst- och kulturfestivaler får drygt 2 miljoner euro i understöd

Undervisnings- och kulturministeriet
23.3.2021 8.22
Pressmeddelande

Forsknings- och kulturminister Annika Saarikko har beviljat totalt 2 386 000 miljoner euro i understöd till 15 konst- och kulturfestivaler. Sammanlagt 21 evenemang ansökte om understöd.

Understödet är avsett för verksamheten hos etablerade konst- och kulturfestivaler med riksomfattande och internationell betydelse som ordnas i Finland årligen. Verksamheten ska ha omfattande kulturpolitisk betydelse, vara viktig för utvecklingen av festivalbranschen och ha resurser för verksamhet året om.

Understöd beviljas inte riksomfattande barnkulturfestivaler, som kan ansöka om understöd ur anslaget som är avsett för barnkulturfestivaler. Understöd beviljas inte konst- och kulturfestivaler som kan söka understöd från Centret för konstfrämjande eller filmfestivaler som kan söka understöd från Finlands filmstiftelse.

De största understöden gick till Operafestivalen i Nyslott (720 000€), Kammarmusikfestivalen i Kuhmo (211 200€) och Helsingfors festspel (204 500 €).

Beviljade understöd

Mer information: Anne Mattero, konsultativ tjänsteman, undervisnings- och kulturministeriet, tfn 0295 330 313
 

Annika Saarikko Kultur
Sivun alkuun