Valtioneuvosto ja ministeriöt Media
Valikko
Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi

Tutkimusorganisaatioiden – ja rahoittajien toimintakulttuurin avoimuutta arvioidaan

Opetus- ja kulttuuriministeriö 7.5.2019 12.14
Uutinen

Opetus- ja kulttuuriministeriö teettää selvityksen tutkimuskentän toimijoiden toiminnan avoimuudesta. Selvitys kohdistuu tutkimusorganisaatioihin (korkeakoulut ja tutkimuslaitokset), suomalaisiin tutkimusrahoittajiin, ulkomailla toimiviin tiedeinstituutteihin sekä tiedeyhteisöjen kattojärjestöihin (TSV, TENK, TJNK, Suomalainen Tiedeakatemia, Suomen Tiedeseura, Teknillisten Tieteiden Akatemia ja Svenska tekniska vetenskapsakademien i Finland).

Tuloksia hyödynnetään muun muassa korkeakoulujen ja OKM:n välisessä ohjaus- ja rahoituskautta 2021-2024 valmistelevassa sopimusmenettelyssä.  

Suomalainen tiedeyhteisö on vakiinnuttanut asemansa avoimen tieteen toteuttajana, mutta edelleen tarvitaan toimia avoimuuden ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi tutkimuksen ja yhteiskunnan muuttuvien tarpeiden ja tapojen mukaisesti.

Toimintakulttuuriselvityksen tavoitteena on kartoittaa erilaisten tutkimustoimijoiden tilannetta avoimen tieteen ja tutkimuksen huomioinnissa ja tukemisessa, tunnistaa vahvuuksia ja heikkouksia avoimuuden edistämisessä ja tunnistaa kehittämistä vaativat osa-alueet sekä esteet avoimuuden etenemiselle. Korkeakoulujen osalta selvitys laadittiin edellisen kerran vuonna 2016, rahoittajien ja tutkimuslaitosten osalta 2017.

Arviointi toteutetaan säilyttäen vertailukelpoisuus näihin aiempiin selvityksiin, jotta etenemisen seuranta on mahdollista.

Selvitys käynnistyy tiedonkeruulla organisaatioiden verkkosivuilla olevan tiedon pohjalta (toukokuussa). Täydentävä tiedonkeruu eli alustavan selvityksen ja lisäkyselyosan tietojen täydentäminen tutkimustoimijoiden toimesta tapahtuu kesä-elokuussa.

Tutkimusorganisaatioille toimitettava lisäkysely kohdennetaan organisaatioiden sisällä aiempaa laajemmalle vastaajajoukolle. Näin saadaan kattavampi kuva avoimuuden haasteista ja sen edistämisen esteistä.

Lopullisen selvityksen on tarkoitus valmistua lokakuussa.

Lisätietoja:

Korkeakoulutus ja tiede
Palaa sivun alkuun