Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt
Media

Työryhmä kehittämään luovilla aloilla työskentelevien sosiaaliturvaa

Opetus- ja kulttuuriministeriö 14.9.2012 10.34
Uutinen

Luovilla aloilla työskentelevien ja muiden itsensä työllistävien sosiaaliturvaa pyritään parantamaan sosiaali- ja terveysministeriön asettamassa työryhmässä. Työryhmän tehtävä pohjautuu hallitusohjelmaan. 

Luovilla aloilla toimivien aseman parantamiseksi hallitusohjelmassa mm. luvataan selvittää työ-, sosiaali- ja verotuslainsäädännön uudistustarve ja selkeyttää lyhyiden apurahojen asema sosiaaliturvalainsäädännössä.

Työryhmä tarkastelee sosiaaliturvassa ja siihen vaikuttavassa verotuksessa mahdollisesti olevia epäkohtia aiemmin tehtyjen selvitysten pohjalta ja tekee ehdotuksen niiden korjaamiseksi. Tavoitteena on, ettei luovilla aloilla työskentelevien ja muiden itsensä työllistävien sosiaaliturva eroaisi perusteettomasti palkansaajien sosiaaliturvasta.

Lisäksi työryhmä selvittää, millainen merkitys alle neljän kuukauden apurahajaksoilla on apurahatyöskentelyn vakuuttamiselle.

Tällä hetkellä apurahansaajien vakuuttamisvelvollisuus syntyy, jos yhdenjaksoinen apurahalla työskentely kestää vähintään neljä kuukautta ja jos apurahan suuruus on vuotuiseksi työtuloksi muutettuna vähintään 3552,92 euroa vuodessa. Mikäli työskentelyjakso tai apurahan suuruus jää vähimmäisrajoja pienemmäksi, apurahansaaja jää apurahalla työskentelynsä osalta ansiosidonnaisen sosiaaliturvan ulkopuolelle.

Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä sarjassa on julkaistu vuosina 2010 ja 2011 muistioita taiteilijoiden asemasta ja toimeentuloedellytysten parantamisesta. Selvityksissä käsitellään mm. taiteilijoiden työmarkkina-asemaa, sosiaali- ja eläketurvaa, apurahoja sekä verotusta ja tehdään parannusehdotuksia nykyiseen tilanteeseen.

Työryhmän toimikausi päätyy keväällä

Työryhmän toimikausi kestää 31.3.2013 asti. Ryhmän puheenjohtaja on hallitusneuvos Erik Strömberg sosiaali- ja terveysministeriöstä.

Ryhmän jäseniä ovat pääsihteeri Terhi Aaltonen Taidemaalariliitosta, johtaja Rauno Anttila opetus- ja kulttuuriministeriöstä, lainopillinen asiamies Harri Hellstén Suomen Yrittäjistä, neuvotteleva virkamies Maritta Hirvi sosiaali- ja terveysministeriöstä, johtaja Antti Huhtamäki Maatalousyrittäjien eläkelaitoksesta, projektinjohtaja Lauri Kaira Luovan työn tekijät ja yrittäjät Lyhty ry:stä, ekonomisti Ilkka Kaukoranta Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestöstä, erityisasiantuntija Ilkka Lahti valtiovarainministeriöstä, budjettineuvos Outi Luoma-aho valtiovarainministeriöstä, ylitarkastaja Timo Meling työ- ja elinkeinoministeriöstä, toiminnanjohtaja Suvi Oinonen Suomen Kirjailijaliitosta, etuuspäällikkö Suvi Onninen Kansaneläkelaitoksesta, hallitussihteeri Kirsi Päivänsalo sosiaali- ja terveysministeriöstä, asiantuntija Vesa Rantahalvari Elinkeinoelämän keskusliitosta, ratkaisupäällikkö Monika Sievänen Eläketurvakeskuksesta, lakimies Hannele Vettainen Teatteri- ja Mediatyöntekijät ry:stä.

Työryhmän sihteereinä toimivat hallitussihteeri Hanna Tossavainen sosiaali- ja terveysministeriöstä sekä lakimies Stella Jansson Maatalousyrittäjien eläkelaitoksesta.

Linkkejä:

Sivun alkuun