Valtioneuvosto ja ministeriöt Media
Valikko
Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi
FI

Työryhmä valmistelemaan Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen siirtoa Helsingin yliopistoon

Opetus- ja kulttuuriministeriö 22.1.2014 15.03
Uutinen

Opetus- ja kulttuuriministeriö on asettanut työryhmän valmistelemaan Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen siirtämistä Helsingin yliopistoon. Nykyisin oikeusministeriön alaisuudessa toimiva tutkimuslaitos siirtyisi yliopiston yhteyteen 1.1.2015 alkaen. Siirtosuunnitelma on osa valtion tutkimuslaitosten ja tutkimusrahoituksen uudistamista.

Valtioneuvosto linjasi valtion tutkimuslaitosten ja tutkimusrahoituksen uudistamisesta viime syyskuussa tekemässään periaatepäätöksessä, että Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos yhdistetään valtakunnalliseen erityistehtävään perustuvana erillisenä instituuttina tai yksikköinä Helsingin yliopistoon vuonna 2015.

Periaatepäätöksen mukaan Helsingin yliopistolle asetetaan valtakunnallinen erityistehtävä ylläpitää kriminologista ja muuta oikeuspoliittista tutkimusta. Tutkimusta ohjataan opetus- ja kulttuuriministeriön ja Helsingin yliopiston välisellä sopimuksella. Oikeusministeriö määrittää kriminologisen ja oikeuspoliittisen tutkimuksen tavoitteet.

Oikeuspoliittisen tutkimuksen voimavaroja vahvistetaan siirtämällä Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen rahoitus kokonaisuudessaan Helsingin yliopistolle. Samassa yhteydessä oikeuspoliittisen tutkimuksen rahoitusta vahvistetaan 500 000 eurolla. Rahoitus kootaan valtion tutkimuslaitoksilta vuonna 2015.

Nyt asetetun työryhmän tehtävänä on laatia yhdistämissuunnitelma ja valmistella sen pohjalta tutkimuslaitoksen yhdistäminen Helsingin yliopistoon 1.1.2015 alkaen. Työryhmässä ovat edustettuina opetus- ja kulttuuriministeriö, oikeusministeriö, Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos ja Helsingin yliopisto. Työryhmän puheenjohtajana toimii ylijohtaja Tapio Kosunen opetus- ja kulttuuriministeriöstä. Työryhmän toimikausi päättyy vuoden 2014 lopussa.

Linkkejä ja lisätietoja:

Työryhmän asettamiskirje (pdf)

Valtion tutkimuslaitosten ja tutkimusrahoituksen uudistaminen / OKM  

Lisätietoja työryhmän puheenjohtajalta: ylijohtaja Tapio Kosunen, puh. 0295 3 30440

Palaa sivun alkuun